Νέα

Στολισμένα παράθυρα (1)

  Δεκέμβριος 2017

φωτογραφίες: Φώτο Άνδρος & Vanglouk

 

 

Στενιές

 

Στενιές

Στενιές

Αποίκια

Χώρα, καφενείο Κουζινόγατου

Ρέμματα

Ατένι , τέρμα

Κατάκοιλος

Στενιές

Μεσαριά

Στραπουριές, παράθυρο Λεωνίδα Λουκατάρη

Στραπουριές του Μαρκουλή το σπίτι

Αποίκια

Η Βουρκωτή

Το σχολείο Βουρκωτής

Ρέμματα

Ρέμματα

Ατένι

Το λιοτρίβι στ΄Απροβάτου

Μεσαθούρι

Άνω Κατάκοιλος

Πλατεία Γηροκομείου Χώρα

Συνεχίζεται

Αφήστε ένα σχόλιο