Νέα

Καταβολή οφειλών στο Δήμο μόνο με επιταγές και κάρτες πληρωμών

 

Σας ενημερώνουμε ότι ο τρόπος εισπράξεις των οφειλών πληρωμών άλλαξε. Οι οικονομικές υπηρεσίες των Δήμων εντέλλονται να εφαρμόσουν κατά την είσπραξη των οφειλών την υπ’ αριθ. Α.1289/22.12.2020 (ΦΕΚ 5855/Β’/31.12.2020) απόφαση της ΑΑΔΕ. Από 31.12.2020 η Απόφαση της ΑΑΔΕ υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1062/2016 (Β’ 1744), που ίσχυε, έχει καταργηθεί.
Σύμφωνα με την ανωτέρω, είναι υποχρεωτική η καταβολή οφειλών με επιταγές ή με τη χρήση χρεωστικών πιστωτικών καρτών. Με την εκδοθείσα απόφαση επισημαίνεται ότι σε εξαιρετικές και απολύτως δικαιολογημένες περιπτώσεις, όταν συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία είσπραξης με επιταγές ή με τη χρήση καρτών πληρωμών καθώς και στις περιπτώσεις ύπαρξης επείγουσας ανάγκης, επιτρέπεται η είσπραξη με μετρητά για ποσό καταβολής, που δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ, κατόπιν έγγραφης έγκρισης του προϊσταμένου.

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
#menoumeasfaleis

Αφήστε ένα σχόλιο