Νέα

Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου: Αποφυγή μετακινήσεων σε περιοχές NATURA, δάση, άλση κτλ

H Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει  ότι:
❌ Απαγορεύεται κάθε μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε (α) περιοχές NATURA, (β) δάση, (γ) εθνικούς δρυμούς, (δ) αισθητικά δάση και (ε) άλση εντός οικιστικών ιστών.
Για κάθε παράβαση επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου τρίτου διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ
❌ Απαγορεύεται κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως, ενδεικτικά, εργασίες ή δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση (π.χ. οξυγονοκόλληση) ή περιλαμβάνουν καύση εύφλεκτης ύλης (π.χ. απορριμμάτων) ή ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης (π.χ. μελισσοκομία).
Για κάθε παράβαση επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
Αν αντιληθφείτε οτιδήποτε, ενημερώστε την Ελληνική Αστυνομία ή το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας

Αφήστε ένα σχόλιο