Νέα

Δρόμος πυρασφάλειας στο Συνετί: Σταλαματιά, σταλαματιά γεμίζει η στάμνα η πλατιά

 

  • Μετά την Έγγραφη Ενημέρωση των Ανεξάρτητων Αρχών και Δημοσίων Υπηρεσιών του Ελληνικού Κράτους, για το περιεχόμενο των Απαντήσεων του Δήμου Άνδρου με αριθ. πρωτ. 13869/28-6-21 και αριθ. πρωτ. 7088/28-6-21 επί της Διάνοιξης του Δρόμου Πυρασφάλειας Συνετί.

Έχουν Ζητηθεί

από το Υπουργείο Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. 80706/3-11-21 και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με αριθ. πρωτ. 51571/25-10-21 και με αριθ. πρωτ. 57109/25-11-21 και επιπλέον με ηλεκτρονικά ταχυδρομεία στις 30-11-21 και στις 16-12-21.

 Να Δοθούν

Συγκεκριμένες Απαντήσεις από τον Δήμο Άνδρου. Η σχετική αλληλογραφία επί του θέματος, δημοσιοποιείται στο τέλος του κειμένου για Ενημέρωση Όλων!!!

  • Έχουν Περάσει Δύο Μήνες και Πενήντα Ημέρες Χωρίς Απάντηση από τον Δήμο Άνδρου στο Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με Ημερομηνία Έκδοσης 25-10-21 και του Υπουργείου Εσωτερικών με Ημερομηνία Έκδοσης 3-11-21 Αντίστοιχα!!!
  • Παρά τις Υπενθυμίσεις που έχουν γίνει με το Έγγραφο και τα Δύο Ηλεκτρονικά Ταχυδρομεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με Ημερομηνία Έκδοσης 25-11-21 και 30-11-21, 16-12-21 Αντίστοιχα, ο Δήμος Άνδρου Εξακολουθεί Να Μην Απαντά!!!
  • Η «Τριανδρία» που διοικεί τον Δήμο Άνδρου για Άλλη Μια Φορά Ακόμα, Προκλητικά Αδιαφορεί Να Απαντήσει και Προσπαθεί Να Απαξιώσει Κάθε Θεσμό, Αρχή και Δημόσια Υπηρεσία του Ελληνικού Κράτους!!!
  • Μέχρι Πότε η Δημοτική Αρχή της Άνδρου Θα Δυσφημεί Ένα Ολόκληρο Νησί!!!
  • Ήλθε η Ώρα που Όλη Η Αντιπολίτευση του Δήμου Άνδρου (Μείζονα, Ελάσσονα και ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γ. Μπακέλας), Πρέπει Να Ενώσουν τις Δυνάμεις τους και Να Ενεργήσουν σύμφωνα με τον Ν. 2690/1999 και την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών της 19-3-2008 με θέμα «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου», Για Να Σταματήσουν την Δυσφήμηση της Άνδρου από τις Ενέργειες της Δημοτικής Αρχής του Νησιού μας!!!
  • Είναι η Δεύτερη Φορά που Καλείται Η Αντιπολίτευση του Δήμου Άνδρου Να Αναλάβει «Πρωτοβουλίες». Η Πρώτη Είχε Ζητηθεί στην Ανακοίνωση Τύπου μας της 1-3-21!!!
  • ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ σε Όλους και Ιδιαίτερα σε Όσους με Επιμονή, Υπομονή και Σύνεση Συνεχίζουν τον Αγώνα!!!

 

Αντιναύαρχος ε.α. Π.Ν.

Ν. Καλλιβρούσης

Αφήστε ένα σχόλιο