Νέα

Πραξικοπηματική απόφαση του υπουργού περιβάλλοντος και ενέργειας για το αιολικό στο Φραγκάκι της Άνδρου

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας «άδειασε» τέσσερις δημόσιες υπηρεσίες και υιοθέτησε σχεδόν αυτούσια την προσφυγή της εταιρείας GREEK WINDPOWER, αψηφώντας ακόμη και τα ζητήματα των αποστάσεων ασφαλείας που είχε επισημάνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

Με μια πρωτοφανή, ελλιπή ως προς την τεκμηρίωσή της, αυθαίρετη και πραξικοπηματική απόφαση ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας προχώρησε στην ακύρωση πρόσφατης απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την οποία επέβαλε κυρώσεις σε βάρος της εταιρείας GREEK WINDPOWER, θυγατρικής κατά 100% της INTRAKAT, για συνεχείς παρανομίες που είχε διαπράξει η τελευταία προκειμένου να ολοκληρώσει την κατασκευή αιολικού σταθμού στη θέση Φραγκάκι στην Ανδρο.

Με την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου είχε διαταχτεί η προσωρινή διακοπή εργασιών μέχρι την αποκατάσταση των διαπιστωμένων παραβάσεων εκ μέρους της εταιρείας, καθώς παραβίασε τους όρους και τους περιορισμούς της άδειας που έχει λάβει για την κατασκευή αιολικού σταθμού 5 ανεμογεννητριών («Διπλή νίκη κατά των ανεμογεννητριών στο Φραγκάκι της Ανδρου», «Εφ.Συν.», 15/4/2022).

Υπενθυμίζεται ότι οι παραβάσεις της εταιρείας αφορούσαν την παράνομη κατάληψη τμημάτων του δικτύου παραδοσιακών προϋπαρχουσών μη αμαξιτών οδών, για να κατασκευαστεί οδοποιία πρόσβασης στο εργοτάξιο, και την κατασκευή προβλήτας επί παραλίας στη θέση Στενό, προκειμένου να εκφορτωθούν εξαρτήματα των ανεμογεννητριών από οχηματαγωγό πλοίο, για την οποία διαπιστώθηκε σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος από το Λιμεναρχείο Ανδρου. Κι ακόμη, τη μη τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας από κοινόχρηστο χώρο (παραδοσιακό δημοτικό οδικό δίκτυο) για 3 εκ των 5 ανεμογεννητριών που εγκατέστησε η εταιρεία στο Φραγκάκι.

Τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν καταδεικνύουν ότι ο Κώστας Σκρέκας προχώρησε στην υπογραφή της απόφασης εσπευσμένα, παρακάμπτοντας τις απαιτούμενες, συνήθεις διαδικασίες. Στις 31 Μαρτίου η εταιρεία GREEK WINDPOWER προχώρησε σε ειδική προσφυγή προς τον υπουργό κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που είχε εκδοθεί στις 24 Μαρτίου.

Στις 8 Απριλίου η εταιρεία κατέθεσε προσφυγή κατά της απόφασης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά. Στις 12/4 η Αποκεντρωμένη προχώρησε στη σφράγιση του εργοταξίου του αιολικού σταθμού, υλοποιώντας την απόφασή της. Μόλις δύο μέρες μετά, ο υπουργός Περιβάλλοντος προχώρησε στην υπογραφή απόφασης με την οποία ακυρώνει την απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου –αν και σχεδόν ποτέ υπουργείο δεν έχει ακυρώσει ανάλογη απόφαση– ουσιαστικά μέσα σε 14 μέρες από την προσφυγή της εταιρείας. Να σημειωθεί ότι το άρθρο 8 του νόμου 3200/55 βάσει του οποίου έκανε την προσφυγή της η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στον υπουργό να αποφασίσει εντός 60 ημερών αν θα κάνει δεκτή μία προσφυγή ή θα την απορρίψει.

Το σκεπτικό της υπουργικής απόφασης στην πράξη υιοθετεί από πάνω έως κάτω το σκεπτικό της προσφυγής της εταιρείας σχεδόν αυτούσιο. Οπως αναφέρεται στην Υ.Α., οι διαπιστωθείσες παραβάσεις, που συγκροτούν την αιτιολογία της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, «διατυπώνονται το μεν αόριστα, χωρίς να εξειδικεύονται με την παράθεση στοιχείων ή έστω με παραπομπή σε στοιχεία του φακέλου, περαιτέρω δε και απαράδεκτα κατά το μέρος που αφορούν σε ζητήματα η νομιμότητα των οποίων εξετάστηκε σε προηγούμενο στάδιο της περιβαλλοντικής διαδικασίας, ήτοι κατά την έγκριση της ΑΕΠΟ, όπου και κρίθηκαν νόμιμα». Επιπλέον, «ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης έχει καταστεί κατά χρόνο αναρμόδιος για την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της εταιρείας».

Ωστόσο, ο τρόπος που ελήφθη η απόφαση εκθέτει τον υπουργό, αφού «αδειάζει» τέσσερις υπηρεσίες:

■ Τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του υπουργείου Οικονομικών, από την οποία έγινε ανάκληση της παραχώρησης του αιγιαλού προς την εταιρεία στις 5 Φεβρουαρίου, λόγω παράβασης των όρων και περιορισμών που είχαν τεθεί.

■ Το Λιμεναρχείο Ανδρου.

■ Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που είχε συντάξει έκθεση αυτοψίας στη θέση Στενό όπου κατασκευαζόταν η παράνομη προβλήτα στις 2/12/2021.

■ Τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου – Τμήμα Φυσικών Πόρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που είναι η μόνη αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο της τήρησης των όρων των αδειών σε βιομηχανίες, λατομεία και σε αιολικούς σταθμούς, στις διαπιστώσεις της οποίας στηρίχτηκε η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης με την οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις σε βάρος της εταιρείας GREEK WINDPOWER.

Επιπλέον, ο Κώστας Σκρέκας με την εσπευσμένη υπουργική απόφαση δεν τήρησε τη διαδικασία που προβλέπεται, ούτε καν τα προσχήματα. Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός Περιβάλλοντος υπέγραψε την απόφαση:

● Χωρίς να έχει διαβιβαστεί η προσφυγή της εταιρείας στη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων του ΥΠΕΝ, όπως θα έπρεπε.

● Χωρίς να αναφέρει σε αυτήν ότι έχει λάβει σχετική εισήγηση επί της προσφυγής από το Νομικό Τμήμα του υπουργείου.

● Χωρίς να έχει τον φάκελο της υπόθεσης (απόψεις επί των προβαλλόμενων λόγων ακύρωσης και στοιχεία) τον οποίο ζήτησε από τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης το Νομικό Τμήμα του υπουργείου στις 7/4, προκειμένου να συντάξει την εισήγησή του.

● Χωρίς τις απόψεις επί της προσφυγής της εταιρείας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης, οι οποίες αποστάλθηκαν στο Νομικό Τμήμα του υπουργείου στις 18/4, αφού είχε εκδοθεί η απόφαση του υπουργού.

Με την αυθαίρετη απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος η καταστροφή και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Στην προκειμένη, η αποκατάσταση των παραδοσιακών δρόμων, του αιγιαλού και του θαλάσσιου χώρου όπου κατασκευάστηκε η παράνομη προβλήτα στην πρότερή τους κατάσταση, όπως έπρεπε να πράξει η εταιρεία, σύμφωνα με την απόφαση της Αποκεντρωμένης.

Κι αυτό διότι η απόφαση του υπουργού αψηφά το υπέρμετρο αγαθό που είναι η ανθρώπινη ζωή και υγεία. Διότι μία από τις παραβάσεις της εταιρείας που διαπιστώθηκαν από την Αποκεντρωμένη αφορούσε τη μη τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας από κοινόχρηστο χώρο (δημοτικό οδικό δίκτυο) των 3 ανεμογεννητριών που εγκατέστησε η εταιρεία στο Φραγκάκι, όπως προβλέπεται από Υπουργική Απόφαση (13310/2007), λόγος για τον οποίο θα έπρεπε να μετακινηθούν.

Συγκεκριμένα, η μία ανεμογεννήτρια απέχει 45 μέτρα από κοινόχρηστο χώρο, η άλλη 75 και η άλλη 84, αποστάσεις σαφώς μικρότερες των 125 μέτρων που είναι η προβλεπόμενη απόσταση ασφαλείας. Κι αυτό συμβαίνει ενώ ο αιολικός σταθμός είναι απερίφραχτος και, όπως αναφέρεται σε τεχνικές εκθέσεις και υπομνήματα της εταιρείας, οι περιπατητές, οι κτηνοτρόφοι και οι οδηγοί θα μπορούν να περνούν ελεύθερα από τους δρόμους που οδηγούν στις ανεμογεννήτριες μετά το τέλος των εργασιών.

Ετσι, λοιπόν, αντί ο κ. Σκρέκας να προχωρήσει στην ανάκληση της άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού στο Φραγκάκι της Ανδρου εξαιτίας των σοβαρών παραβάσεων που βεβαίωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, προτίμησε να ακυρώσει την απόφαση της τελευταίας, παραβλέποντας ακόμη και τη δημόσια ασφάλεια. Αλήθεια, έχει καταλάβει σίγουρα ο κ. υπουργός τι έχει υπογράψει;

του Τάσου Σαραντή από την https://www.efsyn.gr/ellada/periballon/342147_praxikopimatiki-apofasi-gia-aioliko-stin-andro

Αφήστε ένα σχόλιο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εάν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα νέα μας καταχωρίστε το email σας στην παρακάτω φόρμα.
Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Video της Ημέρας

Αρχείο

Βρείτε μας και στα Socia Media

© 2018 - 2023 | Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης της Άνδρου | Crafted by  Spirilio