Νέα

Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Νίκου Βασιλόπουλου “ΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ”

“Το νέο βιβλίο του  Νίκου Βασιλοπούλου, αναφέρεται στα τρία Κάστρα που ίδρυσαν οι Λατίνοι στην Άνδρο.

 

Το Κάτω Κάστρο (Χώρα) με το Μέσα Κάστρο (νησίδα),

το Πάνω Κάστρο ή Κάστρο της Γρηάς

Πύργος

και το Κάστρο στο Μακροτανταλο (Πύργος).

Από την δημιουργία τους μετά το 1207 διανύοντας μια θυελλώδη περίοδο 360 χρόνων, αλλά και συνεχίζοντας στην Τουρκοκρατία που ακολούθησε. Παρακολουθούμε τις μεγάλες αλλαγές που έζησε η Άνδρος για πάνω από 450 χρόνια μέσα από τις τρεις αυτές θέσεις Εξουσίας στον νησιωτικό τόπο μας.”   

Ομιλητές:

Γιάννης Ξανθός, 

Ελένη Σαλουβέρδου

Αχιλλέας Σταματιάδης

και ο συγγραφέας του βιβλίου Νίκος Βασιλόπουλος

Αφήστε ένα σχόλιο