Νέα

Πληροφορίες για το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας για απόρους της Άνδρου

Ο Δήμος Άνδρου, εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Νομού Κυκλάδων, με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων των δυνητικών ωφελουμένων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής και στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.
Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.
Για το νησί της Άνδρου συνδρομή για την υποβολή της αίτησης παρέχεται από τους εξής φορείς:
-Δήμος Άνδρου, κτήριο Βούλγαρη (ισόγειο), οδός Χώρα Άνδρου, 22823-60240, Υπεύθυνη: κ. Λογοθέτη Ειρήνη
-Δήμος Άνδρου, κτήριο Βούλγαρη (1ος όροφος), οδός Χώρα Άνδρου, 22823-60223, Υπεύθυνη: κ. Πετρή Γιώτα
-Δήμος Άνδρου, κτήριο Βούλγαρη (1ος όροφος), οδός Χώρα Άνδρου, 22823-60235, Υπεύθυνος: κ. Ψαριανός Ευάγγελος
-Δημοτική Ενότητα Κορθίου,  οδός Όρμος Κορθίου Άνδρου, 22823-60326, Υπεύθυνη: κ. Μπενά Στέλλα
-Δημοτική Ενότητα Κορθίου, οδός Όρμος Κορθίου Άνδρου, 22823-60320, Υπεύθυνη: κ. Μανέτα Ελένη
-Δημοτική Κοινότητα Μπατσίου, οδός Μπατσί Άνδρου, 22820-41343, Υπεύθυνη: κ. Πέτσα Γεωργία
-Τοπική Κοινότητα Γαυρίου, οδός Γαύριο Άνδρου, 22823-60117, Υπεύθυνη: κ. Δελαγραμμάτικα Δήμητρα
Για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μέσω των Εταίρων της σύμπραξης, οι δυνητικοί ωφελούμενοι πρέπει να έχουν αντίγραφα των εξής δικαιολογητικών:
-Ταυτότητες ή διαβατήρια και άδειες διαμονής όλων των μελών της οικογένειας
-Ε1 2015 (φορολογικού έτους 2014)
-Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ έτους 2014 (για όσα μέλη της οικογένειας έχουν στην κατοχή τους ακίνητα)
-ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας
-ΑΦΜ όλων των μελών της οικογένειας
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν και να δηλώσουν το ακριβές ποσό των καταθέσεών τους σε πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες).
Η ηλεκτρονική αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Τα δηλούμενα στοιχεία υπόκεινται σε ηλεκτρονική διασταύρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 5/8/2015.

Αφήστε ένα σχόλιο