Νέα

Μεγάλη Πέμπτη βράδυ στη Χώρα της Άνδρου

 
Μεγάλη Πέμπτη βράδυ στη Χώρα Άνδρου vanglouk androsfilm (1)

Παρέες

Μεγάλη Πέμπτη βράδυ στη Χώρα Άνδρου vanglouk androsfilm (7)
 
Μεγάλη Πέμπτη βράδυ στη Χώρα Άνδρου vanglouk androsfilm (5)
 
Μεγάλη Πέμπτη βράδυ στη Χώρα Άνδρου vanglouk androsfilm (6)
Μεγάλη Πέμπτη βράδυ στη Χώρα Άνδρου vanglouk androsfilm (69)
 
Μεγάλη Πέμπτη βράδυ στη Χώρα Άνδρου vanglouk androsfilm (8)

ή όχιΜεγάλη Πέμπτη βράδυ στη Χώρα Άνδρου vanglouk androsfilm (3)

στη Παναγία δεν έχουν έρθει ακόμα ν’ανοίξουν για το στόλισμα

Μεγάλη Πέμπτη βράδυ στη Χώρα Άνδρου vanglouk androsfilm (4)

στον Άγιο Γιώργη πρόβλημα με την αφόρτηστη μπαταρία του επιτάφιου

Μεγάλη Πέμπτη βράδυ στη Χώρα Άνδρου vanglouk androsfilm (9)

τα λουλούδια περιμένουν

Μεγάλη Πέμπτη βράδυ στη Χώρα Άνδρου vanglouk androsfilm (68)

το ίδιο και τα παιδιά

Μεγάλη Πέμπτη βράδυ στη Χώρα Άνδρου vanglouk androsfilm (67)

στη Θεοσκέπαστη έτοιμοι ν’αρχίσουν

Μεγάλη Πέμπτη βράδυ στη Χώρα Άνδρου vanglouk androsfilm (2)

2 Σχόλια

Αφήστε ένα σχόλιο