Νέα

Πρόσκληση των μελών του Συλλόγου Φίλων της Καϊρείου Βιβλιοθήκης σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Μη υπαρχούσης απαρτίας στην Συνεδρίαση της 18ης Αυγούστου 2018, καλούνται εκ νέου τα Μέλη του Συλλόγου «ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΡΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ»
στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 25η Αυγούστου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:30 π.μ., στο κτίριο της Καϊρείου Βιβλιοθήκης, στην Χώρα, Άνδρου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
1. Έγκριση της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το πέμπτο διαχειριστικό έτος (01/01/2017 – 31/12/2017)
2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου για το πέμπτο διαχειριστικό έτος (01/01/2017 – 31/12/2017)
3. Απολογισμός έργου του Σωματείου κατά το πέμπτο διαχειριστικό έτος (01/01/2017 – 31/12/2017)
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
5. Λοιπά θέματα και διάφορες ανακοινώσεις
Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου, τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ. μπορεί να υποβάλει την αίτηση τους μέχρι την Παρασκευή 17.8.2018, και όσα μέλη θα παραστούν στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να είναι ταμειακώς ενήμερα, και να παρίστανται αυτοπροσώπως.
Μετά το πέρας της Γ.Σ., το Σάββατο 25.8.2018 , στον ίδιο χώρο της Καϊρείου Βιβλιοθήκης, θα διεξαχθεί η κλήρωση του λαχνού μας.

Αφήστε ένα σχόλιο