Νέα

Πρόσκληση μελών συλλόγου “Ένωσις Ανδρίων” σε γενική Συνέλευση

Αριθ.Πρωτ. 2019/03
Αθήνα 14/2/2019

Προς
Όλα τα Μέλη
Της ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΝΔΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Καλούνται όλα τα Μέλη της « ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΝΔΡΙΩΝ» στις 24 Μαρτίου 2019, ημέρα Κυριακη και ώρα 17:00 στη Στέγη της Ενώσεως, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέματα Ημερησίας Διατάξεως :

1. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οικονομικός Απολογισμός.
3. Προϋπολογισμός .
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής .
5. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου κάθε ευθύνης.
6. Προτάσεις – Εισηγήσεις.
7. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
8. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση που δεν θα σημειωθεί απαρτία, η Γενική Τακτική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά στις 31 Μαρτιου 2019, ημέρα Κυριακη και ώρα 17:00, στα γραφεία της ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΝΔΡΙΩΝ με τα αυτά θέματα Ημερησίας Διατάξεως.

Όσοι επιθυμούν, σύμφωνα με το Καταστατικό της «ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΝΔΡΙΩΝ» να υποβάλλουν υποψηφιότητα, για την εκλογή τους στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και τη νέα Εξελεγκτική Επιτροπή πρέπει να το δηλώσουν μέχρι 15 Μαρτίου 2019 για να γίνει έγκαιρα η εκτύπωση των ψηφοδελτίων.

Με συμπατριωτικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ Α.ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ ΜΑΡΙΑ ΗΡ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ – ΔΕΔΕΛΕΤΑΚΗ

Αφήστε ένα σχόλιο