Νέα

Σαρακοστιανές διακοπές θα έχουν οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Χώρας

Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Άνδρου, ο Δήμαρχος Άνδρου κ. Θεοδόσης Σουσούδης αποφάσισε την αναστολή της λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου της Χώρας Άνδρου, την προσεχή Τρίτη και Τετάρτη, 12 και 13 Μαρτίου 2019. Δεδομένη είναι η ανάγκη συνέχισης των εκτελούμενων εργασιών στην παλαιά πτέρυγα του κτηρίου και ο έλεγχός του από εξειδικευμένο συνεργείο, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Αναλυτικά η απόφαση του Δημάρχου Άνδρου:
Αριθ. Αποφ. Δημάρχου: 80η2019
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Ο Δήμαρχος Άνδρου,
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 Ν.3852/2010 [ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την υπ αριθμ.10/2019 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, Δήμου Άνδρου,
σχετικά με τη λειτουργία του Δ.Σ. Χώρας Άνδρου.
3. Την ανάγκη συνέχισης των εκτελούμενων εργασιών.
4.Την ανάγκη ελέγχου του κτηρίου από εξειδικευμένο συνεργείο, ώστε να εξασφαλιστεί η
ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Χώρας Άνδρου, την Τρίτη, Τετάρτη 12
και 13 Μαρτίου 2019, λόγω της ανάγκης συνέχισης των εκτελούμενων εργασιών, στην
παλαιά πτέρυγα και ελέγχου του κτηρίου από εξειδικευμένο συνεργείο, ώστε να
εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών αυτού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ι. ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ»

1 Comment

  • Μπράβο στο δήμαρχο μας που πάντοτε προσπαθεί να κάνει το καλύτερο για την προστασία Στους δημότες Του νησιού μαςκαι Επίσης και για την παιδεία μας
    Και πιστεύω στο μέλλον οι διευθυντές των σχολείων να δηλώνουν Εγκαίρως προτού ανοίξουν τα σχολεία να γίνονται όλες αυτές οι δουλειές Και επισκευές ΘζNy

Αφήστε ένα σχόλιο