Νέα

Αιτήσεις για το επίδομα στέγασης στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Άνδρου

 

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Άνδρου ενημερώνει ότι άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το επίδομα ενοικίου. Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο και οι δικαιούχοι θα λάβουν τα ποσά που τους αναλογούν με αναδρομικότητα από την 1η Ιανουαρίου του έτους. Το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ, ενώ η καταβολή θα γίνεται κάθε 1η του επόμενου μήνα.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε από τους πολίτες  απευθείας  με κωδικούς TAXISNET στην πλατφόρμα www.epidomastegasis.gr  είτε μέσω των αρμοδίων οργάνων των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων στους οποίους διαμένουν οι αιτούντες.

Οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι αλλοδαποί υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στους Δήμους ή στα Κέντρα Κοινότητας.

 

Τα δικαιολογητικά που ζητούνται για υποβολή της αίτησης στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άνδρου είναι:

  • Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ, όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού (μπορεί να αναζητηθεί διαδικτυακά στη σελίδα του επιδόματος epidomastegasis.gr ή στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άνδρου).
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας/ άδεια διαμονής/ άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο.
  • Ηλεκτρονικό μισθωτήριο σπιτιού σε ισχύ για τους επόμενους 6 μήνες.
  • Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου (ΙΒΑΝ) λογαριασμού τράπεζας με δικαιούχο/ συνδικαιούχο τον αιτούντα.
  • Λογαριασμός της ΔΕΗ. Κατά την πρώτη εφαρμογή δεν απαιτείται να είναι ο λογαριασμός στο όνομα του αιτούντα. Η συγκεκριμένη υποχρέωση ενεργοποιείται από 1/1/ 2020
  • Για απόδειξη μονογονεϊκότητας: απόφαση επιμέλειας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, κατά περίπτωση
  • Αριθμός κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
  • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί από την υπηρεσία κατά περίπτωση

 

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας του Κέντρου Κοινότητας είναι:

  • 2282360216_ Αγγελική Κακαφώνη / Κοινωνική λειτουργός (Χώρα)
  • 2282041343_ Λαμπρινή Μπατσή / Κοινωνική λειτουργός (Μπατσί)

 

 

 

 

Αφήστε ένα σχόλιο