Νέα

Μήνυμα του Άνδρου & Σύρου Δωρόθεου Β’ για τον θάνατο του Πρωτοπρεσβύτερου Μιχαήλ Ψαριανού

  Μετά βαθυτάτης κατ’ ἄνθρωπον θλίψεως ἀναγγέλλομεν εἰς τόν ἱερόν Κλῆρον τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τόν εὐγενῆ, εὐσεβῆ καί πολιτισμένο λαό τῆς Ἄνδρου τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Μιχαήλ Ψαριανοῦ.

          Ὁ σεβαστός καί λίαν ἀγαπητός εἰς ἡμᾶς Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Ψαριανός, ἐγεννήθη εἰς Πιτροφόν Ἄνδρου, τήν 17ην Νοεμβρίου 1931. Διάκονος ἐχειροτονήθη τήν 26ην Ὀκτωβρίου τοῦ 1961 εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Κοζάνης καί Πρεσβύτερος τήν 29ην τοῦ αὐτοῦ μηνός, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Κυριακῆς Σερβίων, ἀπό τόν κατά σάρκα ἀδελφόν του, μακαριστόν καί ἐπιφανῆ Μητροπολίτην Σερβίων καί Κοζάνης Διονύσιον Ψαριανόν, καί ἔλαβεν τό ὀφφίκιον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου ὑπό τῆς ἡμετέρας ἐλαχιστότητος τήν 26ην Ἰουλίου 2005, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος  Πιτροφοῦ νήσου Ἄνδρου.

       Ἀπόφοιτος τοῦ Ἀνωτέρου Ἐκκλησιαστικοῦ Φρντιστηρίου τῆς Ριζαρείου Σχολῆς, διωρίσθη Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Πιτροφοῦ τήν 1ην Δεκεμβρίου 1961, εἰς τόν ὁποῖον εὐόρκως καί εὐδοκίμως μέχρι τέλους διηκόνησεν.

       Ἐνυμφεύθη τήν ἐκλεκτήν καί εὐσεβεστάτην Εἰρήνην Μερκούρη τήν 23ην Ίουλίου 1961, μετά τῆς ὁποίας ἐδημιούργησε μίαν ἀρίστην πολύτεκνον οἰκογένειαν.     

         Εὐγενής, φιλόξενος καί φιλομαθής, ἄξιος καί ταπεινός διάκονος τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, πιστός τηρητής τῆς τάξεως καί τῶν παραδόσεων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐσέβετο καί ἐτίμα τούς Ἀρχιερεῖς, τόν Προκάτοχόν μας, ἀοίδιμον Δωρόθεον Α΄(Στέκα), ὅσον καί τήν ταπεινότητά μας,  οἱ ὁποῖοι ἀντιπελαργίζαμεν  τήν ἀγάπην καί τήν τιμήν μας πρός αὐτόν.

          Ὑπηρέτησεν εὐόρκως καί εὐδοκίμως, μέ ἱεραποστολικόν φρόνημα, γνήσιον ἐκκλησιαστικόν ἦθος καί θυσιαστικόν ζῆλον, τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος Πιτροφοῦ, εἰς τόν ὁποῖον διηκόνησαν ὁ πατήρ του καί ὁ πάππος καί ὁ προπάππος του, εἰς μίαν χρυσῆν ἱερατικήν ἁλυσίδα, τελευταίον κρίκον τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ ὁ υἱός του, Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος Χρῆστος Ψαριανός, ὁ ὁποῖος καί θά τόν διαδεχθῇ εἰς τό Θυσιαστήριόν του.

Στον κατά σειρά 48ο του παπα Ψαριανού και τελευταίο αγιασμό στο Δημοτικό Σχολείο Πιτροφού , 2008, την επόμενη χρονιά το σχολείο έκλεισε.

         Ὁ ἀείμνηστος Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Ψαριανός ἠγάπησεν τήν Ἄνδρον, τάς εἰς αὐτήν Ἱεράς Μονάς καί τούς ἐγκαταβιοῦντας Πατέρας εἰς αὐτάς καί τάς εἰς τήν Ἱεράν Μονήν «Ἁγίας» Μοναζούσας,  καί καταλιπών μνήμην πιστοῦ καί δικαίου γεωργοῦ τοῦ πνευματικοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησεν τό Κατηχητικόν ἔργον  καί τό Θεῖον Κήρυγμα καί ἐπεμελήθη τῆς ἐπισκευῆς καί συντηρήσεως  ὅλων τῶν Παρεκκλησίων τῆς Ἐνορίας του, μέ τήν διακρίνουσαν αὐτόν φιλοκαλίαν.

         Τήν ἐξόδιον Ἀκολουθίαν του θά τελέσωμεν σήμερον, τήν 5ην ἀπογευματινήν, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Πιτροφοῦ, νήσου Ἄνδρου.                                           

 

† Ο ΣΥΡΟΥ & ΑΝΔΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄

Αφήστε ένα σχόλιο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εάν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα νέα μας καταχωρίστε το email σας στην παρακάτω φόρμα.
Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Video της Ημέρας

Αρχείο

Βρείτε μας και στα Socia Media

© 2018 - 2023 | Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης της Άνδρου | Crafted by  Spirilio