Νέα

Ανακοίνωση για έκδοση ή ανανέωση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ  &  ΕΚΔΟΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΑΜΕΑ

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ενημερώνει ότι τα Δελτία Μετακίνησης ΑΜΕΑ, που αφορούν στη νήσο Άνδρο, θα ανανεώνονται και θα εκδίδονται από το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου και  από  τα  Κ.Ε.Π.  Κορθίου και Γαυρίου για τους δικαιούχους που δεν δύνανται να μετακινηθούν,   έως και 31 Οκτωβρίου 2019.

 

Πληροφορίες:  22823 61233  –  κα. Τατάκη

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή του Ασφαλιστικού Φορέα που ανήκουν, όπου θα αναγράφεται παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματικούς από το Δήμο ή από την Περιφέρεια σε περίπτωση διατροφικού επιδόματος.
  2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
  3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος (φορολογικού έτους 2018)
  4. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες ή τρείς (3) ίδιες για τους δικαιούχους δελτίου συνοδού, από τις οποίες η μία θα επικολλάται στο δελτίο του συνοδού.

 

Σε περίπτωση που δεν παρίσταται ο δικαιούχος απαιτείται Εξουσιοδότηση

 

Αφήστε ένα σχόλιο