Νέα

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου για το «Φραγκάκι» ζητούν οι Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης

Λεπτομέρεια από τη περιοχή "Φραγκάκι"στη περιοχή του Στενού

Λεπτομέρεια από τη περιοχή “Φραγκάκι”στη περιοχή του Στενού

Κύριε Πρόεδρε του Δ.Σ.,

Κύριε Δήμαρχε,

Κυρίες, Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Σε συνέχεια της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Αγώνα Άνδρου ενάντια στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών βιομηχανικής κλίμακας, η οποία συγκροτήθηκε από το Δημοτικό μας Συμβούλιο σας υποβάλλουμε συνημμένα την κατεπείγουσα εισήγηση της, σύμφωνα με την οποία αιτείται η σύγκλιση Έκτακτης Συνεδρίασης δια περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ 167/30.10.2019).

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την υποβολή αίτησης ακύρωσης από το δικηγόρο κ. Κόλια ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, εναντίον της πρόσφατης άδειας εγκατάστασης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 15 MW στη θέση «Φραγκάκι» της Δημοτικής Ενότητας Κορθίου, του Δήμου Άνδρου, που χορηγήθηκε με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28236/1073 και ημερομηνία έκδοσης 16/03/2020 στην εταιρεία με την επωνυμία «GREEK WINDPOWER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «GREEK WINDPOWER A.E.».

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εισηγείται, πριν ή παράλληλα με την παραπάνω υποβολή της αίτησης ακύρωσης προς το ΣτΕ, να αναθέσει στον κ. Κόλλια επίσης, να υποβάλει και αίτημα αναστολής εκτέλεσης των εργασιών εγκατάστασης του συγκεκριμένου αιολικού έργου βάσει του όρου που περιλαμβάνεται στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Να αποφευχθεί κατά τη χρονική περίοδο αναπαραγωγής της ορνιθοπανίδας η υλοποίηση των εργασιών κατασκευής σε περιοχές που γειτνιάζουν με ευαίσθητες για την ορνιθοπανίδα εκτάσεις (απόσταση μικρότερη των 3000μ από χώρο φωλαιοποίησης). Οι σχετικοί χώροι εκτέλεσης εργασιών θα επιλεγούν σε συνεργασία με την τοπική Δασική Υπηρεσία.»

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε όπως ενεργήσετε άμεσα για την δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αύριο το απόγευμα 23 Μαρτίου 2020 και σε ώρα που εξυπηρετεί το δήμο, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το σημαντικό αυτό ζήτημα.

Με τιμή

Οι δημοτικοί σύμβουλοι

Αδάμης Βασίλης

Αντώνογλου Αντώνης

Βάμβουκας Μανώλης

Βιδάλης Νίκος

Θεοδωράκης Διαμαντής

Καπάκης Γιάννης

Μαμάη Νίκη

Μαμάη Τασούλα

Μπακέλας Γιάννης

Σουσούδης Θεοδόσης

Τρανάκος Γιώργος

Τσαούσης Σπύρος

Ψωμάς Γιώργος

Αφήστε ένα σχόλιο