Νέα

Λιμεναρχείο Άνδρου: Πότε επιτρέπεται η κυκλοφορία ιδιωτικών σκαφών

Σε συνέχεια χθεσινού μας εγγράφου σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.28058/4.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1698), στην παρ. 2 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27823/3.5.2020 σχετικής κ.υ.α. «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19 για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 και ώρα 06:00 έως και 18.5.2020 και ώρα 06:00» (Β’ 1651), προστίθεται περίπτωση στ’ ως ακολούθως:
«στ) διενέργειας ερασιτεχνικής αλιείας και λήψης θαλασσίου λουτρού αποκλειστικά από ιδιωτικά σκάφη ολικού μήκους έως επτά (7) μέτρων υπό τις εξής προϋποθέσεις:
i. της μη προσέγγισης σε νησί της ιδίας ή άλλης Περιφέρειας του λιμένα απόπλου και χωρίς παραμονή κατά τη διάρκεια της νύχτας,
ii. της μεταφοράς του πενήντα τοις εκατό (50%) του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβατών και
iii. της τήρησης ελάχιστης απόστασης δύο (2) μέτρων μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά.».

Συνεπώς και συμπληρωματικά με τις εξαιρέσεις κυκλοφορίας των σκαφών, επιτρέπεται ο πλους ιδιωτικών σκαφών μέχρι και επτά (07) μέτρα είτε για αλιεία είτε για λήψη θαλάσσιου λουτρού υπό την προϋπόθεση το σκάφος να μην είναι πάνω από 7 μέτρα, να μεταφέρει το μέγιστο το 50% του επιτρεπόμενου αριθμού των επιβατών του και να μη προσεγγίζει νησί της ίδιας ή άλλης περιφέρειας του λιμένα απόπλου και χωρίς παραμονή νυχτερινές ώρες.

Ο Λιμενάρχης
Πλωτάρχης Λ.Σ. Θεόδωρος Κραψίτης

Αφήστε ένα σχόλιο