Νέα

Σχετικά με την αναφορά για σκόπιμη υποβάθμιση περιβάλλοντος και πρόκληση σημαντικής περιβαλλοντικής ζημίας-Αίτηση για ανάληψη δράσης

Aπό τον κο Αντώνη  Κανδηράκη, μέλος του Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου, λάβαμε την παρακάτω επιστολή σχετικά με τις αιολικές εγκαταστάσεις στο Φραγκάκι και το Ξηροκόμπι, την οποία δημοσιεύουμε με την προσυπογραφή του κου Αλέξανδρου Μαβή.

    Καλημέρα σας.

    Σας κοινοποιώ αποσταλθέν εκ μέρους μου e-mail από 3-6-2020 σε συνέχεια της από 2-6-2020 αναφοράς- αίτησης φορέων και ενεργών πολιτών της Άνδρου (την οποία συνυπέγραψα) προς τους αναφερόμενους παραλήπτες, δηλαδή μεταξύ άλλων στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, στην Ένωση Διοικητικών Δικαστών, στο προγραμμα Life για τον Σπιζαετό στην Ανατολική Μεσόγειο και στο προγραμμα Life για την περιβαλλοντική ευθύνη – περιβαλλοντικό έγκλημα, στο ΣτΕ (info), στον κο Φώτιο Παπούλια,  Συντονιστή  πολιτικής  στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση  Περιβάλλον/Τμημα Φύσης, στην Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού Δικαίου,  στον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων, Νομικούς Εκπροσώπους, Υπαλλήλους/ Στελέχη της Δ/νσης Βιοποικιλότητας ΥΠΕΝ και σε μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.

Παρακαλώ για την δημοσίευση του περιεχομένου του emai για την πληροφόρηση των κατοίκων της Άνδρου οι οποίοι αγνοούν τις γκρίζες σελίδες της υπόθεσης των αιολικών στην νότια Άνδρο που συνδέονται με το γνωστό έργο Life για την ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης τεσσάρων ειδών ορνιθοπανίδας,  ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΣΠΙΖΑΕΤΟΥ ΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ.  Προς τούτο παρακαλώ να δημοσιεύσετε και το συνημμένο υπόμνημα του γνωστού επίσης Ενεργειακού Γραφείου που υπέβαλε η εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΆΝΔΡΟΥ – ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ Α.Ε. στο Συμβούλιο της Επικρατείας, εφόσον κατά πρώτον ελήφθη αυτό υπόψη εκ μέρους του καλού και αξιοσέβαστου Ανωτάτου  Δικαστηρίου μας για την έκδοση των συνημμένων απορριπτικών αποφάσεων τις οποίες μετ’ επιτάσεως επικαλείται η εταιρεία GRΕEK WINDPOWER Α.Ε. και ο τάδε εκπρόσωπος της σε αλληλογραφία του με την αγαπητή και πάντα ενδιαφέρουσας ύλης ιστοσελίδα σας.

Δεν αποστέλλεται η αναφορά – αίτηση (σε παράρτημα της υπάρχουν εμπιστευτικές πληροφορίες που δεν θα δημοσιοποιηθούν)  το περιεχόμενο της οποίας θα παρουσιαστεί εξ όσων έχω πληροφορηθεί σε συνέντευξη τύπου στην Άνδρο. Συνέντευξη  πλήρους και εκτενούς δημοσιότητας, με την χρήση των κατάλληλων τεχνικών μέσων για να καταστεί γνωστό το αίσχος με τις μελέτες ψευδούς περιεχομένου, τις ψευδείς βεβαιώσεις (ΨΕΥΔΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ) και τα αιολικά πάνω από τις φωλιές του Σπιζαετού στην Άνδρου, άρα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΟ. Με την επιδίωξη πανελλήνιου συντονισμού ενεργειών ώστε να αναδειχθεί επαρκώς αυτό το θέμα.

Ακολουθεί το κείμενο του κου ΑΚ:

Το κείμενο είναι πλήρες, όπως προωθείται, πλην της σύντμησης τριών αναφερομένων ονομάτων, στο αρχικό γράμμα του ονόματος τους.

Καλημέρα Σας

Παρακαλώ, α) για την ενημέρωση σας σχετικά με δύο υποθέσεις αδειοδότησης αιολικών σε επικράτεια Σπιζαετού στην Άνδρο και β) ως προς τον αιτηθέντα συντονισμό ενεργειών για την αποτροπή περιβαλλοντικής ζημίας  στο πλαίσιο του προγράμματος  LIFE14/GIE/GR/000026 – LIFE Natura Themis. Η υπόθεση συνιστά αντικείμενο μεγάλης νομικής σπουδαιότητας κατά την γνώμη μας και ενδείκνυται για έρευνα, παρέμβαση  και  νομική δημοσίευση/case study.

Για τα γραφεία μελετών:

Πρόκειται για την δραστηριότητα ενός γραφείου μελετών (αναφέρεται στην καταγγελία) που συντάσσει απατηλές ΜΕΟΑ με  αποκρύψεις ουσιαστικού περιεχομένου για την δέουσα εκτίμηση του 6.3  (και δεν είναι το μόνο).  Μια άλλη υπόθεση που εμπλέκεται το ίδιο γραφείο, για αιολικά του ομίλου “Μυτιληναίος” στη θέση Χελώνα  Δήμου Καρύστου, είναι εξ όσων γνωρίζουμε με δικογραφία στην Εισαγγελία Χαλκίδας. Κοινός παρανομαστής η δήθεν μη παρουσία του Σπιζαετού στα ενδιαιτήματα φωλέασης του, για τα οποία πρόκειται εντός ΖΕΠ κατόπιν  ορνιθολογικών  εργασιών πεδίου 3-6 ημερώνψευδών  δηλώσεων  δέουσας εκτίμησης  και  ανεμογεννητριών κυριολεκτικά πάνω από τις φωλιές του είδους εξοπλισμένων  με ακουστικό σύστημα τρομοκρατίας το οποίο αδειοδοτείται ως οριζόντιος περιβαλλοντικός όρος από την ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ,  χωρίς να αναλύονται τα τεχνικά του χαρακτηριστικά  και να εκτιμάται ο αντίκτυπος  του σε ανθρώπους και ζώα στις αντίστοιχες ΜΕΟΑ.

Υπάρχει η αναφορά ΣΠΠΕΝΚ που έχει δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής στη διάθεση σας για τα αιολικά στη θέση Χελώνα, ζητήστε την για να μην σας βομβαρδίζουμε  εξ αρχής  με έγγραφα, επικοινωνήστε παρακαλούμε με το κο Σ.Δ. δικηγόρο Χαλκίδας, νομικό εκπρόσωπο του ΣΠΠΕΝΚ για μια συνολική εκτίμηση.

Τα στοιχεία είναι επαρκή θεωρούμε. Περαιτέρω έχουν εκδοθεί οι  δυο συνημμένες αποφάσεις ΣτΕ που αποδεικνύουν, πέραν πάσης αμφιβολίας, πως εφαρμόζεται η ενωσιακή νομοθεσία για τις περιοχές natura στην Ελλάδα. Με  ακατάλληλες και  βλαπτικές για την βιοποικιλότητα, ειδικότερα για την ορνιθοπανίδα,  κανονιστικές πρακτικές της διοίκησης και  εν συνεχεία με την επικύρωση τους από το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο.

Το Ε’ Τμ. ΣτΕ έκρινε, χωρίς να μας βρίσκει σύμφωνους,  ότι το είδος Σπιζαετός δεν προστατεύεται στην ΖΕΠ  Άνδρου επειδή δεν είναι είδος χαρακτηρισμού της ΖΕΠ. Ότι δεν απαιτείται δηλαδή η υποβολή εξειδικευμένων στοιχείων για το είδος στις ΜΕΟΑ και συναφώς δεν εφαρμόζονται αποστάσεις ασφαλείας από τις φωλιές του. Περαιτέρω ότι αρκεί η τεχνική κρίση της διοίκησης, δίχως επανέλεγχο –εντός των ορίων της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου– για την μη διαπίστωση της υφαρπαγών ΑΕΠΟ με κραυγαλέα ψευδείς περιβαλλοντικές δηλώσεις.  Υπενθυμίζουμε ότι για τα λεγόμενα είδη οριοθέτησης των ΖΕΠ έχουν δεσμευτεί μεγάλες εδαφικές εκτάσεις,  χωρίς κατά το ΣτΕ να υφίσταται αντικείμενο διατήρησης/προστασίας, εκτός αν δεν έχουμε κατανοήσει επακριβώς το σκεπτικό των αποφάσεων αυτών και γι’ αυτό αιτούμεθα την δική σας νομική πραγματογνωμοσύνη/ανάλυση των αποφάσεων.

Προς υποβοήθηση κατανόησης πρωτίστως:

Σχετικά με τις αποφάσεις του ΣτΕ:

Το Δικαστήριο δεν  διενήργησε  (αυτεπαγγέλτως)  παρεμπίπτοντα έλεγχο ως προς την νομιμότητα των ρυθμίσεων της ΚΥΑ αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/2012, εξάλλου δεν είχε προβληθεί αυτός ο ακυρωτικός λόγος στα δικόγραφα της  EOE και άλλων φορέων/φυσικών προσώπων (αν και είχε υποβάλει η Ορνιθολογική Εταιρεία από το 2012 ένδικο μέσο για την ακύρωση της ανωτέρω ΚΥΑ). Επιπλέον στις δυο εκδικασθείσες υποθέσεις  είχε   τεθεί ως περιβαλλοντικός όρος η εγκατάσταση “τεχνικού μέσου αποτροπής” χωρίς να έχουν εξεταστεί οι επιπτώσεις ενός συστήματος που εκπέμπει +121 db, εν προκειμένω ακριβώς πάνω από τις φωλιές του Σπιζαετού στη θέση Φραγκάκι,  στο χείλος ρέματος.  Άσκησε επίσης αρνητική για τα αρνιθολογικά συμφέροντα επιρροή η “μυστηριώδης” μη συμπερίληψη της ανωτέρω θέσης στην ζώνη αποκλεισμού αιολικών της προταθείσης (από το έργο LIFE10NAT/GR/000637 “ANDROSSPA – MANAGEMENT OF THE SPA SITE OF ANDROS ISLAND TO ACHIEVE A FAVOURABLE CONSERVATION STATUS FOR ITS PRIORITY SPECIES”), περαιτέρω  (αναπτυξιακής όμως)  ζώνωσης της ΖΕΠ Άνδρου, πρότασης που υπεβλήθη στη αρμόδια Δ/νση  ΥΠΕΝ το έτος 2014, αλλά δεν έχει τύχει υλοποιήσεως  με Υ.Α. Το αναπτυξιακό σκέλος  του σχεδίου διαχείρισης της ΖΕΠ Άνδρου δεν υπεβλήθη σε δέουσα εκτίμηση κατά το άρθρο 6.3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.  Αν και η πρόταση (αυτή) δεν υλοποιήθηκε, αντλήθηκαν εξ αυτής “κατά πρώτον” συμπεράσματα στις αποφάσεις 2418, 2419/ΣτΕ. Το Δικαστήριο εν προκειμένω  θεώρησε ότι η μη συμπερίληψη της επίμαχης θέσης Φραγκάκι στην ζώνη αποκλεισμού αιολικών στην ΖΕΠ της Άνδρου απεδείκνυε  την έλλειψη σημαντικών επιπτώσεων στον Σπιζαετό.

Ένας σπιζαετός γεννιέται κάθε χρόνο στο Φραγκάκι

Σχετικά με το προταθέν διαχειριστικό σχέδιο για την προστατευόμενη περιχή από το Life Άνδρου:

Στην πρόταση διαχειριστικού σχεδίου αναφέρεται ότι  “H συμβολή της ΕΟΕ στο Σχέδιο Διαχείρισης αφορά αποκλειστικά στην παροχή ορνιθολογικών δεδομένων για τους πληθυσμούς των ειδών προτεραιότητας, τους βιοτόπους τους και τις απειλές που αντιμετωπίζουν. Οι προτάσεις ζωνοποίησης, όρων και περιορισμών και διαχειριστικών μέτρων αποτελούν ευθύνη της επιστημονικής ομάδας της NCC“.  Η ΕΟΕ  όμως δεν απέρριψε την συγκεκριμένη ζώνωση και τον όρο για τα ραντάρ του άρθρου 5Β της ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 στη ζώνη Β, (πάνω από τη φωλιά του Σπιζαετού, που ειχε γίνει γνωστή στο αρχικό στάδιο του προγράμματος) ούτε αμφισβήτησε την εφαρμογή των επίδικων διατάξεων της ΚΥΑ αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/2012, στο παραδοτέο της τελικής πρότασης και  στο σχέδιο ΥΑ της ζώνωσης, βλ.  http://www.androslife.gr/?page_id=651 pdf  σχέδιου διαχείρισης http://www.androslife.gr/material/mp01-diax.pdf αλλά δεν της είναι της παρούσης να εξεταστεί πλήρως το σχέδιο αυτό, βλ. παραπομπή εντός πλαισίου κάτω.  Πάντως από την παροχή ορνιθολογικών δεδομένων για τα είδη προτεραιότητας και τους οικοτόπους τους θα έπρεπε να είχε αιτιολογηθεί η απόρριψη του ανωτέρω σχεδίου ζώνωσης,  λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις θέσεις τις ΕΟΕ για τις χαρτογραφήσεις ορνιθολογικής ευαισθησίας, όπως έχουν δημοσιευθεί.

Το σχέδιο διαχείρισης της ΖΕΠ Άνδρου το είχε καταγγείλει η εταιρεία του Ομίλου “Μυτιληναίος” εφόσον τα αιολικά συμφερόντων της υπάγονταν στην ζώνη αποκλεισμού  στη θέση Ράχη-Ξηροκόμπι, βλ. συνημ. υπόμνημα-καταγγελία. Η θυγατρική του Ομίλου εν συνεχεία άλλαξε μελετητικό γραφείο στα πλαίσια αίτησης τροποποίησης της εκδοθείσης ΑΕΠΟ για τον ΑΣΠΗΕ στην ανωτέρω θέση που τελεί σε αναστολή υλοποίησης. Η εταιρεία που συνέταξε τον φάκελο τροποποίησης της εν λόγω  ΑΕΠΟ είναι η ENVECO A.E. που συντονίζει όλα τα αναπτυξιακά πακέτα των ΕΠΜ/Διαχειριστικών Σχεδίων των περιοχών Natura και διερωτώμαστε γιατί δεν προέκυπτε για το ΥΠΕΝ επί κυβέρνησης Συριζα σύγκρουση συμφερόντων σχετικά, όπως και για άλλες εταιρείες περιβαλλοντικών μελετών, όπως η ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ που καταρτίζει το πακέτο ΕΠΜ/Διαχειριστικων Σχεδίων της Κρήτης.

… Εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στους όρους και περιορισμούς των επιμέρους ζωνών προστασίας, για το σύνολο του Φυσικού Περιφερειακού Πάρκου επιτρέπεται: α) Η εγκατάσταση και λειτουργία έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων, γεωθερμικών πεδίων, αιολικού δυναμικού κ.λ.π., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετά από εκπόνηση των προβλεπόμενων από το ν. 4014/2011 Ειδικών Οικολογικών Μελετών και Δέουσας Εκτίμησης των επιπτώσεων στο αντικείμενο προστασίας της περιοχής. Σε περίπτωση αδειοδότησης έργων Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας απαιτείται η τοποθέτηση τηλεμετρικών συστημάτων (ραντάρ ή άλλων) ελέγχου της λειτουργίας των ανεμογεννητριών, προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος πρόσκρουσης των πτηνών σε αυτές. Η πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας τέτοιων συστημάτων πρέπει να αποδεικνύεται στο πλαίσιο κατάλληλου προγράμματος επιστημονικής παρακολούθησης. Επίσης ισχύουν οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5Β της ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ….» (Β΄ 1495). LIFE10 NAT/GR/000637 -ANDROSSPA ΔΡΑΣΗ Α1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΖΕΠ ΑΝΔΡΟΥ, Τελικό παραδοτέο, σελ. 187

Ο κος Π.Φ. είναι νομικός παραστάτης  του Δικτύου στην υπόθεση της ΚΥΑ οριζοντίων μέτρων στις ΖΕΠ, που εκδικάστηκε σε επταμελή σύνθεση του Δικαστηρίου, με αιτήματα υποβολής προδικαστικών ερωτημάτων στο ΔΕΕ, από τον οποίο μπορείτε να αντλήσετε απευθείας νομικές και τεχνικές πληροφορίες για τα τεχνικά συστήματα αποτροπής, λόγω εμβριθούς ενασχόλησης του με το ζήτημα αυτό και κατοχής επαρκών σχετικών πληροφοριών.

Εννοείται ότι οι πληροφορίες του εμπιστευτικού υπομνήματος στην αναφορά-αίτηση …παραμένουν εμπιστευτικές, εξάλλου δεν έχουν λάβει πλήρους γνώσεως αυτών ούτε οι φορείς και φυσικά πρόσωπα που υπέβαλαν την αναφορά-αίτηση, πλην του εκπροσώπου του Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου.

Κε Παπούλια γιατί δαπανώνται τόσα χρήματα στην Ελλάδα για τον Σπιζαετό ενώ αυτός ουσιαστικά δεν προστατεύεται σε όλες τις ΖΕΠ όπου έχει καταχθεί, στη βάση των οικείων SDF; Πως είναι δυνατόν να γίνονται δεκτές από την Επιτροπή οι Ελληνικές Εκθέσεις του άρθρου 12 της οδηγίας για την ορνιθοπανίδα, εν προκειμένω, όσον αφορά στο είδος;

Κε Μ. προστατεύεται ή όχι ο Σπιζαετός στην Ελλάδα; Ποιος αλλοίωσε, ως προς τις απειλές/πιέσεις που συνιστούν τα αιολικά, τα SDF των ΖΕΠ το έτος 2012; Έχω υποβάλλει δύο αιτήσεις για χορήγηση περιβ. πληροφοριών και έχουν αγνοηθεί. Πως επετράπη  μετἀπτωση κατάστασης διατήρησης για μεγάλο πλήθος πουλιών του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, μέσω των μετακριτηρίων της ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 κ.ο.κ.;

Με εκτίμηση

Α.Κ.

1 Comment

  • 5 ΙΟΥΝΙΟΥ
    ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (https://www.orthodoxianewsagency.gr/epikairotita/pagkosmia-imera-perivallontos-i-orthodoxia-didaskei-ton-sevasmo-sto-dimiourgima-tou-theou/)
    Να θυμηθούμε την σχεδιαζόμενη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, την επαπειλούμενη καταστροφή του υδροφόρου ορίζοντα, των επιφανειακών και υπόγειων νερών, στην περιοχή ΠΛΟΥΣΚΑ ΓΙΔΩΝ ΑΝΔΡΟΥ με την αδειοδότηση χωροθέτησης ΧΥΤΥ. Να ενώσουμε τις φωνές μας για την σκοπούμενη καταστροφή του περιβάλλοντος στην Ανδρο με άκριτες αποφάσεις για καθ’υπόδειξη χωροθέτηση ΧΥΤΥ και τις διάσπαρτες ανεμογεννήτριες.

Αφήστε ένα σχόλιο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εάν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα νέα μας καταχωρίστε το email σας στην παρακάτω φόρμα.
Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Video της Ημέρας

Αρχείο

Βρείτε μας και στα Socia Media

© 2018 - 2023 | Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης της Άνδρου | Crafted by  Spirilio