Νέα

Μάζεμα αυτοφυούς ρίγανης για καλλιέργεια και παραγωγή νέων φυτών στις εγκαταλειμμένες αιμασιές της Άνδρου

Στην Άνδρο βρέθηκαν ερευνητές του Ελληνικού Γεωργικού  Οργανισμού-ΔHMHTΡA για τη συλλογή γενετικού υλικού αυτοφυούς ρίγανης. Τα δείγματα θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μητρικής συλλογής ρίγανης με στόχο τον πολλαπλασιασμό και την παραγωγή νέων φυτών.

Τα παραγόμενα φυτά ρίγανης θα αξιοποιηθούν για την καλλιέργεια αναβαθμίδων με Ανδριώτικη ρίγανη. Μια ολιστική προσέγγιση αξιοποίησης της αυτοφυούς χλωρίδας αρωματικών φυτών για την καλλιέργεια των εγκαταλειμμένων αναβαθμίδων με στόχο και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του νησιού.

 

 

Αφήστε ένα σχόλιο