Νέα

Τα Φράγκικα στα Φάλικα

Η περιοχή βρίσκεται στ’ ανατολικά  του χωριού Φάλικα μετά τον ερειπωμένο Πετριά. Ο ιστορικός  Δημήτρης Πασχάλης την αναφέρει “Φράγκικο”, οι ντόπιοι, κυρίως οι Φαλικιανοί που είχαν κτήματα εκεί την αναφέρουν “Τα Φράγκικα”.  Σήμερα   όλα τα κονάκια είναι γκρεμισμένα τα κτήματα ακαλλιέργητα, τα νερά πολλά και ανεκμετάλλευτα, μόνο  ο δρόμος είναι σηματοδοτημένη διαδρομή του Andros Route και οι μόνοι που κυκλοφορούν είναι τα άγρια αιγοπρόβατα και οι λίγοι σήμερα περιπατητές.

Αφήστε ένα σχόλιο