Νέα

Λιμεναρχείο Άνδρου: Τα στατιστικά στοιχεία επιβατικής κίνησης τριημέρου Αγίου Πνεύματος 2017 – 2021

 

Αφίξεις την περίοδο του Αγίου Πνεύματος το έτος 2017

Χρονική περίοδος Επιβάτες Ι.Χ.Ε.
Παρασκευή 02-06-2017  και Σάββατο 03-06-2017 6.031 1.437

Αφίξεις την περίοδο  του Αγίου Πνεύματος το έτος 2018

Χρονική περίοδος Επιβάτες Ι.Χ.Ε.
Παρασκευή 25-05-2018 και Σάββατο 26-05-2018 4.793 1.105

Αφίξεις την περίοδο του Αγίου Πνεύματος το έτος 2019

Χρονική περίοδος Επιβάτες Ι.Χ.Ε.
Παρασκευή 14-06-2019 και Σάββατο 15-06-2019 6.608 1.541

Αφίξεις την περίοδο του Αγίου Πνεύματος το έτος 2020

Χρονική περίοδος Επιβάτες Ι.Χ.Ε.
Παρασκευή 05-06-2020  και Σάββατο 06-06-2020 3.431 940

Αφίξεις την περίοδο του Αγίου Πνεύματος το έτος 2021

Χρονική περίοδος Επιβάτες Ι.Χ.Ε. Δίκυκλα
Παρασκευή 18-06-2019 και Σάββατο 19-06-2019 6.444 1.661 189
Ποσοστιαία μεταβολή κατ’ έτος Επιβάτες Ι.Χ.Ε.
Έτος 2018→2019 +37,86 % +39,45 %
Έτος 2019→2020 -48,07 % -39 %
Έτος 2019→2021 -2,48% +7,79%
Έτος 2020→2021 +87,82% 76,70%

Αφήστε ένα σχόλιο