Νέα

Δήμος Άνδρου: Χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για επισκευή κτιρίων που επλήγησαν απ τη θεομηνία

Υπενθυμίζουμε στους πολίτες που έχουν κατοικίες στις κοινότητες Αποικίων, Λαμύρων,  Στενιών, Μπατσίου και Παλαιοπόλεως και επλήγησαν από τις πλημμύρες της 7ης και 8ης Οκτωβρίου 2019 και της 6ης Ιανουαρίου 2020, ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση άδειας επισκευής του πληγέντος κτιρίου τους, στην αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας  Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε. Δ26 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών), έως 21/04/2022, ώστε να τους χορηγηθεί Στεγαστική Συνδρομή (για την επισκευή του κτιρίου).

Η Στεγαστική Συνδρομή συνίσταται από Δωρεάν Κρατική Αρωγή (δωρεάν επιχορήγηση) κατά 60% και από άτοκο δάνειο για το υπόλοιπο 40% του κόστους επισκευής του κτιρίου.

 

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία μπορείτε να δείτε στο συνημμένο αρχείο:

Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5779/Α325/21-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΘΡ4465ΧΘΞ-5ΤΗ) «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες σε περιοχές του Δ. Καρπάθου (ΠΕ Καρπάθου-Κάσου), του Δήμου Άνδρου (ΠΕ Άνδρου) και του Δήμου Ρόδου (ΠΕ Ρόδου) της Π.Ν.Αι.» 6ΘΡ4465ΧΘΞ-5ΤΗ

 

Νιμποριό

 

#menoumeasfaleis#

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Αφήστε ένα σχόλιο