Νέα

Συνεργασία της Proteus Social Innovation & Development και του ιστιοφόρου Shtandart Project

Το Σάββατο 23.10.2021 η Proteus Social Innovation & Development και το ιστιοφόρο Shtandart Project υπογράψανε μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό την προώθηση της μεταξύ τους συνεργασίας σχετικά με την διατήρηση, προώθηση, και μεταφοράς τεχνογνωσίας παραδοσιακής ιστιοπλοίας και ναυτικής τέχνης, προώθηση της ναυτικής ιστορίας και παράδοσης της Ρωσίας και της Ελλάδος, καθώς και άλλες πρωτοβουλίες σχετικές με την επιτυχία των βιώσιμων στόχων ανάπτυξης του ΟΗΕ στο ναυτιλιακό τομέα και την βιομηχανία.
Η συνεργασία θα είναι σε δραστηριότητες σχετικές με την εδραίωση στην Ελλάδα ενός προγράμματος ιστιοναυτικής εκπαίδευσης μεγάλων παραδοσιακών ιστιοφόρων, κοινή έρευνα, διδασκαλία, προωθητικών δραστηριοτήτων, εκπροσώπηση στην Ελλάδα, Κύπρο, και Ανατολική Μεσόγειο, κτλ.
Το ιστιοφόρο “Shtandart” επισκέφτηκε το λιμάνι της Ερμούπολης της Σύρου στις 25 Οκτωβρίου όπου το επισκέφτηκε ο Διευθυντής της Α.Ε.Ν. Σύρου, πολλοί δοκίμοι και πολίτες της Σύρου. Το ιστιοφόρο είναι εν πλω για το νησί της Σαντορίνης.

Ακολουθήστε το ιστιοφόρο “Shtandart” στο https://shtandart.ru/en/frigate/application/

On Saturday 23.10.2021 Proteus Social Innovation & Development and the Tall Ship Shtandart Project signed a Memorandum of Understanding with the purpose to promote the cooperation between them in relation to the preservation, promotion, and transfer of traditional sailing and seamanship know-how, promotion of the maritime history and tradition of the Russian Federation and Greece, along with other efforts related to the achievement of the UN Sustainable Development Goals in the Maritime Sector and Industry.
The cooperation will be in activities related to the establishment in Greece a Tall Ship Sailtraining Program, joint research, teaching and promotional activities, representation in Greece, Cyprus and Eastern Mediterranean, etc.
The Tall Ship “Shtandart” visited the port of Ermoupoli in Syros on the 25th of October where it was visited by the Director of the Syros Merchant Marine Academy, many cadets and people of Syros. She is now enroute for the island of Santorini.

Follow and join the Tall Ship “Shtandart” on https://shtandart.ru/en/frigate/application/

Αφήστε ένα σχόλιο