Νέα

Ένωση Ανδρίων: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ανδρίων που προήλθε από τις εκλογές της 24ης Οκτωβρίου 2021.

Αναλυτικά το νέο Δ.Σ. έχει ως εξής:

Πρόεδρος:  Μιχαήλ Καψαμπέλης

Αντιπρόεδροι:  Ματθαίος Τ. Μανσόλας

                            Κωνσταντίνος Τατάκης

Γεν. Γραμματέας:  Όλγα Ειρήνη Παπαευαγγέλου

Ταμίας:  Ειρήνη Τάττου

Έφορος:  Στέγης Κωνσταντίνος Γκιώνης

Μέλη:  Τατιανή Δερμάτη

Μαρία Ζούρα

Ιωάννα Κατσαρού

Ρίτσα Λυγίζου-Παπαγεωργίου

Στυλιανός Μαρκουίζος

Γεώργιος Σιγάλας

 

Η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και των δύο Ειδικών Συμβούλων έχει ώς εξής:

Βοηθός Γεν. Γραμματέα: Ρίτσα Λυγίζου-Παπαγεωργίου

Βοηθός Εφόρου Στέγης: Μαρία Ζούρα

Υπεύθυνοι Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας: Τατιανή Δερμάτη & Γεώργιος Σιγάλας

Υπεύθυνος Ναυτιλιακών θεμάτων και Επικοινωνίας με άλλους Συλλόγους: Στυλιανός Μαρκουίζος

Υπεύθυνη Κοινωνικών Εκδηλώσεων: Ιωάννα Κατσαρού,

Ειδικοί Σύμβουλοι: Κατερίνα Δαγιάση (Κοινωνικές Εκδηλώσεις) & Ευαγγελία Γαλανού (Σύνδεσμος Άνδρου)

Αφήστε ένα σχόλιο