Νέα

Επικοινωνία πολιτών με τους απογραφείς τους

Επικοινωνία Πολιτών με τους απογραφείς τους.

Η διαδικασία επίδοσης των Μοναδικών Κωδικών Απογραφής στο νησί της Άνδρου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τους απογραφείς τους καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο με αστική χρέωση:

211 1212027

Προκειμένου να συνδεθούν με τον απογραφέα τους, οι πολίτες πηκτρολογούν τα πρώτα επτά (7) ψηφία του Μοναδικού Κωδικού Απογραφής, ο οποίος τους έχει παραδοθεί σε κλειστό φάκελο.

Η κλήση δρομολογείται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου στον αρμόδιο απογραφέα.

Αν αυτός δεν απαντήσει, παρακαλούμε αφήνετε μήνυμα στον τηλεφωνητή ώστε να επικοινωνήσει εκείνος/η μαζί σας.

 

Πέραν του επισυναπτόμενου πίνακα, για την διευκόλυνση των απογραφόμενων πολιτών, δημιουργήσαμε τον παρακάτω διαδραστικό χάρτη για το νησί της Άνδρου, όπου ο κάθε πολίτης επιλέγοντας την περιοχή κατοικίας του, μπορεί να μάθει τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθμό του απογραφέα του.

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?

Οι απογραφόμενοι πολίτες όλου του νησιού, μπορούν επίσης να αφήνουν μηνύματα

τηλεφωνητή στο εσωτερικό 46310, τα οποία θα εξυπηρετούνται με σειρά προτεραιότητας.

 

Οι πολίτες καλούν στο 2111212027 και πληκτρολογούν τους παρακάτω κωδικούς (εσωτερικό) ανάλογα με την περιοχή τους (βλ χάρτη):

https://www.google.com/maps/d/viewer?

Εσωτερικό Εποπτείας (μόνο ηχητικά μηνύματα 46310
τηλεφωνητή) για όλο το νησί της Άνδρου:
Οικισμός Κοινότητα Εσωτερικό
Άνδρος τμήμα Άνδρου 4603101
Άνδρος τμήμα Άνδρου 4603102
Άνδρος τμήμα Άνδρου 4603103
Άνδρος τμήμα Άνδρου 4603201
Άνδρος τμήμα Άνδρου 4603202
Άνδρος τμήμα Άνδρου 4603203
Άνδρος τμήμα
Άνδρος τμήμα Άνδρου 4604506
Λιβάδια,τα Άνδρου 4603402
Μέσα Χωρίον,το
Άνδρος τμήμα Άνδρου 4603104
Βραχνός,ο
Αποίκια τμήμα 4603501
Κατακαλαίοι,οι Αποικίων
Πιτροφός τμήμα
Αποίκια τμήμα Αποικίων 4603502
Μονή Αγίου Νικολάου,η
Πιτροφός τμήμα Πιτροφού 4603506
Μελίδα,η
Στενιαί τμήμα Στενιών 4603601
Στενιαί τμήμα Στενιών 4603602
Στενιαί τμήμα Στενιών 4603603
Βουρκωτή,η Βουρκωτής
Υψηλά τμήμα Λαμύρων 4603704
Λάμυρα,τα Λαμύρων 4603701
Στραπουριαί,αι Λαμύρων 4603702
Μεσαθούριον,το
Μεσαριά τμήμα Μεσαριάς Άνδρου 4603801
Κουμανή,η Μεσαριάς Άνδρου 4603802
Αλαδινόν,το 4603901
Μονή Παναχράντου,η Μεσαριάς Άνδρου
Κουρέλιον,το
Μένητες,οι Μεσαριάς Άνδρου 4603905

 

Φάλλικα,τα
Αλάδον,το Μεσαριάς Άνδρου 4603902
Ζαγανιάρης,ο
Ορεινόν,το
Όρμος Κορθίου τμήμα Όρμου Κορθίου 4604001
Όρμος Κορθίου τμήμα Όρμου Κορθίου 4604003
Όρμος Κορθίου τμήμα Όρμου Κορθίου 4604101
Όρμος Κορθίου τμήμα Όρμου Κορθίου
Αγία Μαρίνα,η 4604004
Μουσιώνας,ο Κορθίου
Σταυρός,ο Παλαιοκάστρου
Όρμος Κορθίου τμήμα Όρμου Κορθίου 4604002
Αλαμαννιά,η 4604104
Ρογόν,το Όρμου Κορθίου
Χώναι,αι
Πέρα Χωριό,το Καππαριάς 4604304
Κόχυλος,ο Κοχύλου
Καππαριά,η Καππαριάς 4604301
Μωρακαίοι,οι
Έξω Βουνίον,το Παλαιοκάστρου
Αηδόνια,τα Κορθίου 4604402
Αμονακλιός,ο
Κόρθιον,το Κορθίου 4604401
Αϊπάτια,τα
Πίσω Μεριά,η Κορθίου 4604406
Παλαιόκαστρον,το 4604501
Μέσα Βουνίον,το Παλαιοκάστρου
Επισκοπειόν,το
Συνέτιον,το Συνετίου 4604506
Γαύριο τμήμα Γαυρίου 4604602
Γαύριο τμήμα Γαυρίου 4604603
Γαύριο τμήμα
Γαύριο τμήμα Γαυρίου 4604701
Κάτω Άγιος Πέτρος,ο
Γαύριο τμήμα Γαυρίου 4604703
Γαύριο τμήμα 4604601
Γίδες,οι Γαυρίου
Κυπρί,το
Κάτω Άγιος Πέτρος,ο Γαυρίου 4604801
Άγιος Πέτρος,ο
Αμμόλοχος,ο Αμμολόχου
Βαρίδι,το 4604901
Ζόρκος,ο Μακροταντάλου
Παλαιστού,το
Άγιος Συμεών,ο Βιταλίου

 

Μακροτάνταλο,το
Καλυβάρι,το Μακροταντάλου 4604902
Μερμηγκιές,οι
Χάρτες,οι
Άγιος Ιωάννης,ο Μακροταντάλου 4604903
Σχόλη,η Άνω Γαυρίου
Βιτάλι,το Βιταλίου
Άνω Γαύριο,το Άνω Γαυρίου 4605001
Κουμάρι,το
Γαύριο τμήμα Γαυρίου
Κούρταλη,η Φελλού 4605005
Επάνω Φελλός,ο
Κάτω Φελλό Φελλού 4605004
Παλαιόπολη,η Παλαιοπόλεως 4605101
Αγία Ελεούσα,η
Κάτω Απροβάτου,το Απροβάτου 4605104
Άνω Απροβάτου,το
Αλικάνδρος,η Απροβάτου 4605105
Κόλυμπος,ο Παλαιοπόλεως 4605103
Καλαμάκι,το Απροβάτου
Κούτσι,το
Άρνη,η 4605201
Ατένι,το Αρνά
Ρέματα,τα
Κατάκοιλος,η 4605204
Ατένι,το Κατακοίλου
Κάτω Κατάκοιλος,η
Μπατσί τμήμα Μπατσίου 4605301
Μπατσί τμήμα Μπατσίου 4605302
Μονή Ζωοδόχου Πηγής,η
Μπατσί τμήμα Μπατσίου 4605303
Μπατσί τμήμα Μπατσίου 4605401
Μπατσί τμήμα Μπατσίου 4605402
Μπατσί τμήμα Μπατσίου 4605404
Μπατσί τμήμα
Δαμασκηνός,ο Μπατσίου 4605501
Στιβάρι,το

 

Αφήστε ένα σχόλιο