Νέα

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στον Παιδικό Σταθμό Μπατσίου

batsi androu vanglouk androsfilm
Οι αιτήσεις εγγραφής παιδιών στον Παιδικό Σταθμό «Ηλιαχτίδα» ξεκινούν από τη Δευτέρα 13/06/2016 και λήγουν την Πέμπτη 30/06/2016. Οι ώρες εγγραφής θα είναι από τις 08:00 π.μ. έως τις 10:00π.μ.. Οι αιτήσεις θα γίνουν για όσους επιθυμούν την εγγραφή του τέκνου τους καταβάλλοντας σε μηνιαία βάση το ποσό των τροφείων, αλλά και για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να στείλουν για την ένταξή τους στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε και τα δικαιολογητικά που θα προκύπτουν από την πρόσκλησή της, όταν εκδοθεί.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού του Παιδικού Σταθμού «Ηλιαχτίδα» είναι τα κάτωθι:
1. Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού (Η αίτηση παρέχεται από την Υπηρεσία. Όσοι από τους γονείς θα κάνουν αίτηση για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να το αναφέρουν πάνω στην αίτησή τους στον Παιδικό Σταθμό).
2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των ατόμων που θα παραλαμβάνουν το παιδί από τον Παιδικό Σταθμό και το αληθή των κατατεθειμένων στοιχείων(το έντυπο παρέχεται από την υπηρεσία).
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τετραμήνου ή Πιστοποιητικό γεννήσεως. Σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής της δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο επίσημο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την ανωτέρω κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση
4. Ιατρική βεβαίωση (το έντυπο παρέχεται από την υπηρεσία).Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης (ΜΑΝΤΟΥΧ).
5. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον Παιδικό Σταθμό από τρίτες χώρες, εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση ανανέωσής της
6. Για γονείς με παιδί ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω ή γονέα ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο. Για παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα οποία μπορούν να ενταχθούν στο κοινό πλαίσιο λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού, απαιτείται ιατρική γνωμάτευση-έκθεση Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ή άλλη)
7. Για παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για διαζευγμένους απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Για γονείς σε διάσταση απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας, εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή εν διαστάση.
8. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικ. Έτους ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
9. Σχετικά με την εργασία των γονέων , ότι ισχύει κατά περίπτωση:
Για γονείς μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα: Α)Βεβαίωση από τον εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας, η ημερομηνία πρόσληψης, το αντικείμενο απασχόλησης, το ωράριο εργασίας. Β) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων ή Σχετική Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης.
Για γονείς μισθωτούς του Δημοσίου τομέα: Βεβαίωση εργασίας.
Για γονείς ελεύθερους επαγγελματίες/ αυτοαπασχολούμενους: Α) Αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως επιτηδεύματος (Δ.Ο.Υ.) ή Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές. Β)υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος.
Για γονείς αγρότες: Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διαμαντής Θεοδωράκης

Αφήστε ένα σχόλιο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εάν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα νέα μας καταχωρίστε το email σας στην παρακάτω φόρμα.
Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Video της Ημέρας

Αρχείο

Βρείτε μας και στα Socia Media

© 2018 - 2023 | Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης της Άνδρου | Crafted by  Spirilio