Νέα

Έναρξη λειτουργίας του "Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Άνδρου"Ο Δήμος Άνδρου, γνωστοποιεί ότι ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, σύμφωνα με την Α.Π. 4017/21-09-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άνδρου». Το Κέντρο Κοινότητας εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Πρόκειται για μια νέα δομή η οποία έχει στόχο την ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου  Άνδρου
Στελέχωση του Κέντρου – Ωράριο λειτουργιάς:
Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή σε δυο συστεγαζόμενους χώρους, στη Χώρα (εντός του ΚΕΠ) και στο Μπατσί (εντός της Κοινότητας), όπου οι πολίτες μπορούν να προσέλθουν από τις 8 π.μ. έως τις 4 μ.μ.
Όσον αφορά τις ειδικότητες που στελεχώνουν το Κέντρο, είναι ένας Κοινωνικός Λειτουργός και ένας Κοινωνικός Ανθρωπολόγος.
Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται:
Α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Ωφελούμενος πληθυσμός:
• Πολίτες που κατοικούν στον Δήμο Άνδρου
• Ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»
• Άτομα ή οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού
• Άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού
• Γενικότερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
Πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες (εγγραφές, δικαιώματα, υποχρεώσεις, κ.λπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε προσωρινά στα τηλέφωνα 22823 60220-21 και 22 και 22820 41343.
Από το γραφείο επικοινωνίας του Δήμου Άνδρου

Αφήστε ένα σχόλιο