Νέα

Ημερίδες ενημέρωσης για τη δράση καλλιέργειας γης με Συμμετοχική Επιστασία του έργου LIFE TERRACESCAPE


Στο πλαίσιο του έργου LIFE TERRACESCAPE διοργανώνονται  ημερίδες ενημέρωσης στο Γαύριο και στο Κόρθι  και στη Χώρα, στις οποίες θα γίνει παρουσίαση της δράσης καλλιέργειας γης με Συμμετοχική Επιστασία, του Καλλιεργητικού Σχεδίου των φυτών που θα επιλεγούν για καλλιέργεια, και του Επιχειρησιακού Σχεδίου πώλησης των προϊόντων για την ενημέρωση όλων όσοι θα ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν στο εγχείρημα.
Οι ημερίδες ενημέρωσης θα διοργανωθούν στο Γαύριο την Κυριακή 17 Ιουνίου, τη Χώρα Άνδρου την Δευτέρα 18 Ιουνίου  και το Κόρθι την Τρίτη  19 Ιουνίου .
Θα ακολουθήσει συζήτηση και θα λυθούν οι απορίες όσων έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον, όπως και εκείνων που δεν έχουν πληροφορηθεί ακόμη για τη Δράση και τις δυνατότητες συμμετοχής τους σε αυτήν.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ   ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE TERRACESCAPE ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ   
Δράση: καλλιέργεια γης με Συμμετοχική Επιστασία
1. Γαύριο, Κυριακή 17 Ιουνίου, Δημοτικό Σχολείο Γαυρίου  
2. Κόρθι, Τρίτη 19 Ιουνίου, Γυμνάσιο Κορθίου  
3. Χώρα, Δευτέρα 18 Ιουνίου, Λέσχη Ανδρίων 
19:00–19:20    Το έργο TERRACESCAPE – Καλλιέργεια Γης με Συμμετοχική Επιστασία
Παρουσίαση: Θανάσης Κίζος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
19:00–19:20  Το Καλλιεργητικό Σχέδιο: καλλιέργειες, πρακτικές, αναμενόμενες  αποδόσεις, υποχρεώσεις συμμετοχής
Παρουσίαση: Φωτεινή Μυλωνά, ΕΛΓΟ‐ΔΗΜΗΤΡΑ
19:40–20:00  Το Επιχειρηματικό Σχέδιο: προϊόντα, μεταποίηση, αγορές‐στόχοι,
προώθηση προϊόντων
Παρουσίαση: Θανάσης Κίζος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
20:00–21:00    Συζήτηση

Ο βασικός στόχος του έργου είναι να μπορέσουμε να δείξουμε στην πράξη ότι η καλλιέργεια σε εκτάσεις με αιμασιές είναι οικονομικά βιώσιμη, αλλά και να συμβάλλουμε στη διατήρηση των αιμασιών και άλλων χαρακτηριστικών του αγροτικού τοπίου και –μακροπρόθεσμα– να συνεισφέρουμε στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Από τις σημαντικότερες δυσκολίες σήμερα στο νησί αποτελεί η αδυναμία πολλών ιδιοκτητών να αντεπεξέλθουν στα υψηλά κόστη καλλιέργειας σε χωράφια με αιμασιές, καθώς επίσης η μεγάλη ηλικία πολλών ιδιοκτητών ή η κατοικία τους εκτός Άνδρου, και η έλλειψη εργατικού δυναμικού. Η ιδέα του έργου είναι να αντιμετωπιστούν αυτές οι δυσκολίες μέσα από μια «συμμετοχική διαχείριση της γης».
Για τους σκοπούς αυτούς θα δημιουργηθεί στην Άνδρο ο «Οργανισμός Επιστασίας Γης», που θα αναλάβει τη διαχείριση του συστήματος επανακαλλιέργειας των αιμασιών.
Ο Οργανισμός αυτός θα έχει τη νομική μορφή της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης. Ωστόσο, πέρα από την όποια νομική μορφή, η εμπειρία έχει αποδείξει ότι κάθε οργανισμός είναι τόσο «καλός» όσο οι άνθρωποι που τον δημιουργούν, τον στελεχώνουν, και τον λειτουργούν. Το πραγματικό στοίχημα, λοιπόν, είναι να εμπλακούν άνθρωποι που να πιστεύουν στους στόχους του υπό δημιουργία Οργανισμού και του έργου και να είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν.
Η ιδέα πίσω από την «Συμμετοχική Επιστασία», ή «συμμετοχική διαχείριση» της γης, είναι απλή. Σήμερα, που λίγοι αγρότες/ιδιοκτήτες και λίγες αγρότισσες/ιδιοκτήτριες γης θέλουν ή μπορούν να ασχοληθούν με τη διαχείριση της γης, η δημιουργία ενός οργανισμού συμμετοχικής επιστασίας έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Μέσω εθελοντικών συμφωνιών μεταξύ ιδιοκτητών γης/χρηστών και του οργανισμού, η γη που «συμμετέχει» καλλιεργείται, συντηρείται ή ό,τι άλλο σε σχέση με τους σκοπούς του οργανισμού.
Όλοι/ες μπορούν να συμμετάσχουν για μια περίοδο που θα αποφασιστεί από κοινού. Καθένας/μια μπορεί να συμμετέχει ως εταίρος στον «Οργανισμό Επιστασίας Γης» και να εργάζεται ο ίδιος στη γη του ή να την παραχωρήσει στον Οργανισμό, ή ακόμα και να παραχωρήσει τη γη του χωρίς να συμμετέχει ως εταίρος στον Οργανισμό. Ότι και αν διαλέξεις είσαι ευπρόσδεκτος/η! Η συμμετοχή δε σημαίνει ότι μεταβιβάζεται η γη στον Οργανισμό και οι ιδιοκτήτες διατηρούν όλα τα δικαιώματα που έχουν.

Οι καλλιέργειες με τις οποίες ξεκινά η δράση είναι κριθάρι (Hordeum vulgare), αρακάς Άνδρου (Lathyrus ochrus), μελιτζανί φασόλι (Phaseolus vulgaris) και κρεμμύδι (Allium cepa). Για κάθε μια από αυτές έχει εκπονηθεί ειδικό σχέδιο για εισροές και εκροές.
Τα προϊόντα θα τα διαχειρίζεται μια εταιρεία, ο τύπος της οποίας μέλλει να καθορισθεί, για τρεις αγορές στόχους:
(α) τους επισκέπτες της Άνδρου, με πωλήσεις άμεσες, σε τοπικά καταστήματα, και έμμεσες, σε εστιατόρια και ταβέρνες με ειδικές συνταγές,
(β) καταναλωτές σε επιλεγμένα καταστήματα στην Αττική,
και (γ) καταναλωτές σε πλοία και γειτονικά νησιά.

Ιδιαίτερη σημασία θα θέλαμε να δοθεί στην ανάπτυξη γαστρονομικών προϊόντων που θα χρησιμοποιούν τα προϊόντα που θα παραχθούν και θα προσφέρονται σε τοπικά εστιατόρια και ταβέρνες με την ανάλογη σήμανση. Επίσης, το επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει συνεργασία με επιχειρήσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών, που δε θα περιλαμβάνουν μόνο επιχειρήσεις εστίασης, αλλά και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ξενάγησης, αθλητισμού και γενικότερα δραστηριοτήτων υπαίθρου. Επίσης, ένας σημαντικός στόχος είναι τα παραγόμενα προϊόντα (άμεσα και μεταποιημένα) να έχουν ετικέτες ποιότητας, όπως: προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας ή/και ολοκληρωμένης διαχείρισης, με ιχνηλασιμότητα σε όλα τα στάδια της παραγωγής και χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος ή «φιλικά για το κλίμα», πάντα σε σχέση με τα καλλιεργητικά σχέδια που θα οριστικοποιηθούν.
Το έργο του LIFE TERRACESCAPE, με τίτλο «Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» (LIFE16 CCA/GR/000050), χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και στοχεύει στην αποκατάσταση – επαναχρησιμοποίηση – επανακαλλιέργεια αιμασιών της Άνδρου με σκοπό την αναζωογόνηση του πρωτογενούς τομέα, ώστε να καταστεί οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμος.
Το έργο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ξεκίνησε τον Ιούλιο 2017 και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο 2021. Συμμετέχουν επίσης ο Δήμος Άνδρου, το Πράσινο Ταμείο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο ΕΛΓΟ Δήμητρα και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Στον Δήμο Άνδρου: Ισίδωρος Νικολάου, Υπεύθυνος LIFE TERRACESCAPE για τον Δήμο Άνδρου: [email protected], 22820360224, 2282062319, 6973393915
Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου:
Θανάσης Κίζος, Αναπλ. Καθηγητής, [email protected], 2251036447, 6976847655
& Γιώργος Νάκας: [email protected], 2251036423, 6908239132
Στον ΕΛΓΟ‐ΔΗΜΗΤΡΑ:
Δρ Φωτεινή Μυλωνά, Υπεύθυνη Τράπεζας Γενετικού Υλικού, [email protected], 2310‐471544, 6945151267
Η ιστοσελίδα του έργου: lifeterracescape.aegean.gr

Αφήστε ένα σχόλιο