Νέα

Η απάντηση της Εταιρείας “ΒΑΛΜΑΣ Α.Ε.” στα δημοσιεύματα για την εγκατάσταση σιλό κατασκευής σκυροδέματος στον κάμπο Γαυρίου

 

Σχετικά με  την από την 9-11-2018  αναφορά  το ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  ΤΟ ΓΑΥΡΙΟ,   απευθυνόμενη  μεταξύ άλλων  προς τον  ’Επαρχο και Δήμαρχο  Άνδρου και τα επακολουθήσαντα σχετικά δημοσιεύματα   που αφορούν  την εγκατάσταση από την  εταιρεία μας  Μονάδας παραγωγής Σκυροδέματος  στην περιοχή Κάμπος Γαυρίου  της ‘Ανδρου  και  δημοσιεύθηκε στο blog του Περίγυρου  της Κινηματογραφικής Λέσχης ‘Ανδρου ,   προς ενημέρωση των επισκεπτών και  του αναγνωστικού σας κοινού, σας  αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Η εταιρεία μας ,   επί σειρά  τριάντα και πλέον ετών, δραστηριοποιείται  επιχειρηματικά   και διαδοχικά  στην παραγωγή και εμπορία οικοδομικών υλικών και σκυροδέματος  καθώς και στις  οικοδομικές επιχειρήσεις και εργασίες  ιδιωτικών και δημοσίων/δημοτικών έργων  στην περιοχή  κυρίως της ‘ Ανδρου αλλά και των  Αθηνών , συνεχίζοντας   σήμερα,    σε τέταρτη γενιά φυσικών προσώπων , την  επαγγελματική ενασχόληση  και παράδοση  των  οικογενειών  Ιωάννου  και  Μιχαήλ Βαλμά , στον χώρο της κατασκευής οικοδομικών  έργων.

Με την  επαγγελματική της  δραστηριοποίηση  μέχρι σήμερα, έχει συμβάλει, στο μέτρο και ποσοστό που της αναλογεί, στην οικονομική ανάπτυξη  του νησιού με την  παροχή πολλών  εκατοντάδων  μέχρι σήμερα θέσεων εργασίας ,  στην   ανάπτυξη της οικοδομικής δραστηριότητας   και στην  ποιοτική και ασφαλή  αναβάθμιση  των οικοδομικών  έργων .

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων αυτών, η  εταιρεία μας επέλεξε  την  εγκατάσταση   και  δεύτερης μονάδας  μεσαίας όχλησης εγκατάστασης παραγωγής   σκυροδέματος  και εμπορίας  οικοδομικών υλικών στην θέση «Κάμπος »  Γαυρίου της  ‘ Ανδρου ,  επί  πλέον της όμοιας  που λειτουργεί  στην περιοχή  «Ζαγανιάρι» Μεσσαριάς της ‘ Ανδρου, από το έτος 1997 έως σήμερα. Σημειωτέον ότι στην ίδια περιοχή του Κάμπου Γαυρίου  λειτουργούν και άλλες συναφείς επιχειρήσεις, μικρής ή μεσαίας όχλησης ,  μάνδρες οικοδομικών υλικών και σιδήρου, ανοικτές αποθήκες αδρανών υλικών καθώς και  το Δημοτικό  Σφαγείο του νησιού.

Για την  επιλογή  της  εγκατάστασης αυτής, πέρα από   το προσδοκώμενο επιχειρηματικό όφελος που αποτελεί πάντοτε ζητούμενο σε  εμπορικές και παραγωγικές επιχειρήσεις ώστε να είναι αποδοτικές και βιώσιμες ,  λήφθηκε υπόψει  το γεγονός ότι  ευρίσκεται   πλησίον  το λιμάνι  Γαυρίου της ‘ Ανδρου για την εκφόρτωση των  υλικών  και επίσης  για να καλύψει  πλησιέστερα,   εν σχέσει με την μονάδα της περιοχής «Ζαγανιάρι»,   την  ευρύτερη περιοχή της   ΒΔ ‘ Ανδρου  .  Είναι αυτονόητο ότι η   εγκατάσταση  αυτή θα έχει εμμέσως  και  σημαντικό όφελος για τους πελάτες  της επιχείρησής μας, με την μείωση του μεταφορικού  και παραγωγικού κόστους  της παραγωγής και εμπορίας σκυροδέματος και των οικοδομικών υλικών  και επίσης   σημαντική μείωση   της   όχλησης και κυκλοφοριακής επιβάρυνσης  από τα διερχόμενα οχήματά μας  κατά  την μεταφορά των υλικών από το λιμάνι  του  Γαυρίου προς την μονάδα μας στην περιοχή του Ζαγανιαρίου και ακολούθως αντιστρόφως  από αυτήν προς  τους πελάτες μας της ΒΔ ‘άνδρου, διανύοντας  απόσταση  κάθε φορά  περί τα  25 χιλιόμετρα  τουλάχιστον  η κάθε διαδρομή.

Για  την εγκατάσταση , επιλέχθηκε  από την εταιρεία μας , η εκμίσθωση  την 1η  Οκτωβρίου 2017   ,    ενός αγροκτήματος κειμένου στη θέση  «ΧΑΜΟΤΟΥΡΑ» ή «ΚΑΜΠΟΣ» , εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού , της  Τοπικής Κοινότητας  Γαυρίου,  του  Δημοτικού Διαμερίσματος  Υδρούσας,  του Δήμου Άνδρου της νήσου Άνδρου Κυκλάδων, έκτασης  10.045,00 τετρ. μέτρων.  Για τον σκοπό αυτό, προηγουμένως , την   6η Ιουλίου 2017, απευθυνθήκαμε δια των νομίμων εκπροσώπων μας προς  την  Υπηρεσία  Δόμησης  του Δήμου ‘ Ανδρου,  ζητώντας για λογαριασμό των εκμισθωτών και ιδιοκτητών του αγροτεμαχίου,  τον καθορισμό των όρων δόμησης και  τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης  στο προσαχθέν από Ιουνίου 2017   Τοπογραφικό  Διάγραμμα της  Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Σοφίας  Καρανάσιου.

Επί της παραπάνω αιτήσεως, το  Τμήμα  Δόμησης   της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  Δόμησης και  Περιβάλλοντος   του Δήμου ‘ Ανδρου, με το υπ’ αριθμό πρωτ. 414/6-7-2017  έγγραφό του   προς τους  εκμισθωτές του αγροτεμαχίου, απάντησε  περί των επιτρεπόμενων χρήσεων γης.

Ακολούθως η  εταιρεία  μας , στις 23 Δεκεμβρίου 2017 κατέθεσε  στο Τμήμα  Βιομηχανίας , Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αίτηση , μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά που  ζητήθηκαν και προβλέπει η κειμένη νομοθεσία, για την χορήγησης  άδειας  μηχανολογικής   Εγκατάστασης  Μονάδας  Παραγωγής  ‘Ετοιμου Σκυροδέματος .  Επί της αιτήσεώς μας αυτής,    το Τμήμα  Βιομηχανίας της  Περιφέρειας Ν. Αιγαίου,  αφού εξέτασε   το φάκελλο της αιτήσεώς μας και  έλαβε υπόψει του , ως όφειλε την κειμένη σχετική νομοθεσία,  εξέδωσε  την    με αριθμό Πρωτ.  4364/9-5-2018   απόφασή του   , σύμφωνα με την οποία  εγκρίθηκε  η άδεια  εγκατάστασης Μονάδας  Παραγωγής ‘Ετοιμου Σκυροδέματος  Μέσης ‘Οχλησης ,  και σύμφωνα με τους ειδικώτερους όρους  που περιέχονται στην  απόφαση αυτή .Σε εφαρμογή της αδειοδότησης αυτής προβήκαμε στην υλοποίηση και ολοκλήρωση  της εγκατάστασης και στην τοποθέτηση  των δύο εκ των οκτώ σιλό που προέβλεπε η απόφαση και θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε.

Η εταιρεία μας ,  η οποία δραστηριοποιείται επί σειρά  τριάντα ετών  διαδοχικά  στον   κατασκευαστικό κλάδο  καθώς και τομέα της παραγωγής  σκυροδέματος και  εμπορίας  οικοδομικών υλικών , διαθέτει αποδεδειγμένα   όλη την απαιτούμενη  τεχνογνωσία  και εμπειρία  και  έχει  επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια ιδιαίτερη  ευαισθησία  όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος  και η  εφαρμοσμένη   δραστηριότητά της στην μονάδα  παραγωγής   σκυροδέματος  στο   Ζαγανιάρι  ‘ Ανδρου,    αυτό ακριβώς έχει να επιδείξει. ‘Ομοια δε  ευαισθησία  και πρακτική προτίθεται να επιδείξει και στην σκοπούμενη δραστηριότητα στην περιοχή του Κάμπου Γαυρίου , εφαρμόζοντας την  σχετική κειμένη νομοθεσία και τις  έγγραφες  υποδείξεις  και άδειες  των αρμοδίων αρχών  στις οποίες απευθύνθηκε προηγουμένως  στην προκειμένη περίπτωση.

Επίσης η εταιρεία μας   σέβεται  το αναφαίρετο δικαίωμα  των πολιτών, συλλογικοτήτων  και φορέων  να  απευθύνονται προς τις  αρμόδιες  αρχές , δικαστικές και διοικητικές  και προς τον τοπικό τύπο και  blogs  και αφουγκράζεται τις όποιες τυχόν ανησυχίες εκ μέρους τους  όταν     αυτές είναι καλόπιστες, αληθείς  κι αντικειμενικές    και επιζητούν την υπεύθυνη ενημέρωση.

Επιφυλάσσεται όμως ρητά παντός νομίμου δικαιώματος, ηθικού ή οικονομικού, απ’ οπουδήποτε και αν προέρχεται,   έναντι όλων όσων ,  φανερά ή κρυπτόμενοι υπό την ανωνυμία  και  ψεύτικα δήθεν προφίλ στο διαδίκτυο ,  καταφέρονται  κατά το   τελευταίο διάστημα   κατά της εταιρείας μας και κατά των φυσικών προσώπων  που απαρτίζουν το  Διοικητικό της Συμβούλιο με  εμπαθή, συκοφαντικά  και κακοήθη σχόλια  κι αναφορές, διαστρεβλώνοντας σκόπιμα  την αλήθεια  και υποκινώντας την κοινή γνώμη ,  εμφορούμενοι  προφανώς  από προσωπικά   ή επαγγελματικά/ανταγωνιστικά  κίνητρα  και  από πολιτικές σκοπιμότητες ή αντιπαλότητες  .  Οι συμπεριφορές αυτές σε καμμία περίπτωση δεν συμβάλλουν στην  περαιτέρω  πρόοδο, οικονομία  και ανάπτυξη του νησιού που την έχει τόση ανάγκη, δεδομένων των παρουσών  δυσχερών οικονομικών συνθηκών   και των αναγκών για νέες θέσεις εργασίας .

‘Ανδρος  26 Νοεμβρίου 2018

ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΛΜΑΣ Α.Ε.

 

Ιωάννης  Μιχαήλ  Βαλμάς

Αφήστε ένα σχόλιο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εάν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα νέα μας καταχωρίστε το email σας στην παρακάτω φόρμα.
Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Video της Ημέρας

Αρχείο

Βρείτε μας και στα Socia Media

© 2018 - 2023 | Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης της Άνδρου | Crafted by  Spirilio