Νέα

Ψήφισμα της Ένωσης Ανδρίων για την Νίκη Γουλανδρή

Με το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του άξιου τέκνου της Άνδρου

ΝΙΚΗΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ

Ιδρύτριας και Προέδρου του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας,
τ. Υπουργού,
με τιμητικές διακρίσεις από την Ακαδημία Αθηνών και την Ελληνική Πολιτεία, Παράσημο της Λεγεώνος της Τιμής και Σταυρό Α΄Τάξεως της Αξίας από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας,
Μμέλους ΕΠΙ ΤΙΜΗ της ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΝΔΡΙΩΝ

το Διοικητηκό Συμβούλιο της Ενώσεως Ανδρίων συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και αφού άκουσε τον Πρόεδρο που εξήρε την προσωπικότητα της μεταστάσης, τις απαράμιλλές αρετές της ως εξαιρέτου ανθρώπου με μεγίστη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο,

ΟΜΟΦΩΝΑ ψηφίζει:

1. Να εκφραστούν τα συλληπητήρια της Ενώσεως Ανδρίων στην οικογένεια της μεταστάσης.
2. Να αργήσουν τα γραφεία της Ενώσεως Ανδρίων κατά την ημέρα της εκφοράς.
3. Να διατεθεί ποσό 300 ευρώ για το έργο της Επιτροπής Κοινωνικής Αντιλήψεως της Ενώσεως Ανδρίων.
4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα.

Αθήνα 9 Φεβρουαρίου 2019
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                             Η Γεν. Γραμματέας

Μιχαήλ Αθ. ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ         Μαρία ΒΟΥΛΓΑΡΗ-ΔΕΔΕΛΕΤΑΚΗ

Αφήστε ένα σχόλιο