Νέα

Οι 4 εντεταλμένοι, από τον Δήμαρχο Άνδρου, Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μετά τους  Αντιδημάρχους ο Δήμαρχος Άνδρου ,Δημήτρης Λοτσάρης, προχώρησε στον ορισμό τεσσάρων εντεταλμένων Συμβούλων

Πρόκειται για τον κ. Ιωάννη Μπακέλα, την κ. Μαρία Βενετίκη, την κ. Αναστασία Μπιθικώτση από την παράταξη «Μαζί για την Άνδρο» και τον κ. Νικόλαο Στεφάνου από το συνδυασμό «Άνδρος η πρώτη μας σκέψη».

 

Οι αρμοδιότητες των εντεταλμένων συμβούλων έχουν ως εξής:

Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Άνδρου, με θητεία από 05/09/2019 μέχρι 30/09/2020, ως εξής:

 

Τον Ιωάννη Γ. Μπακέλα, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, από τη Δημοτική Παράταξη «Μαζί για την Άνδρο», για τις παρακάτω δράσεις:

Τα θέματα πρωτογενούς τομέα (αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αλιείας).
Την πολιτική προστασία.
Την εποπτεία, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης των σφαγείων.
Την εποπτεία λειτουργίας των σταυλικών εγκαταστάσεων.
Την τέλεση πολιτικών γάμων.
Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Κορθίου, πλην βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και βεβαιώσεων παλαιότητας κτιρίων (προ του ‘ 55).
Την ευθύνη, συντήρηση και επισκευή του δικτύου ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Κορθίου.
Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Κορθίου.

Την Μαρία Ι. Βενετίκη, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο, από τη Δημοτική Παράταξη «Μαζί για την Άνδρο», για τις παρακάτω δράσεις:

Τα θέματα ανάπτυξης παιδείας.
Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.

Την Αναστασία Δ. Μπιθικώτση, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο, από τη Δημοτική Παράταξη «Μαζί για την Άνδρο», για τις παρακάτω δράσεις:

Τα θέματα νέας γενιάς και συνεργασίας με το Τοπικό Συμβούλιο Νέων.
Τη λειτουργία και ασφάλεια των παιδικών χαρών.
Τη λειτουργία δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριου και πλανόδιου εμπορίου, καθώς και εκμετάλευσης περιπτέρων.
Την ευθύνη, συντήρηση και επισκευή του δικτύου ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας.
Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας.

Τον Νικόλαο Λ. Στεφάνου, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, από τη Δημοτική Παράταξη «Άνδρος, η πρώτη μας σκέψη»,

για τις παρακάτω δράσεις:

Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Τη χορήγηση αδειών τοποθέτησης πινακίδων και επιγραφών.
Την ευθύνη, συντήρηση και επισκευή του δικτύου ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και ΒΙΟ.ΚΑ. της Δημοτικής Ενότητας Άνδρου.
Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Άνδρου.

2 Σχόλια

  • η κα Βενετίκη είναι υπεύθυνη των πολιτιστικών (λέει η ίδια) ή των νεκροταφείων (λέει το χαρτί)…
    Συνδυασμός αποκλείεται, υπάρχουν πρακτικά ζητήματα (…εκτός κι αν αρχίσουμε τα γλέντια στα ταφεία)

Αφήστε ένα σχόλιο