Νέα

Κερδισμένη η Άνδρος από το 10ο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου

 

Την 21η Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Σύρο το 10ο Περιφερειακό Συμβούλιο με 29 θέματα ημερήσιας διάταξης και 3 εκτός ημερήσιας.
Για την Άνδρο, στα εκτός ημερησίας συζητήθηκε το αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου Άνδρου για την συντήρηση & επισκευή του Κτηρίου (πρώην Επαρχείου) στον πεζόδρομο Χώρας. Το αίτημα του Δήμου, συνόδευε έκθεση επικινδυνότητας για το κατεπείγον, καθώς και τεχνική περιγραφή και προϋπολογισμός μελέτης επισκευής. Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε την επιχορήγηση του Δήμου Άνδρου με 100.000€ για την επισκευή του κτηρίου και εξουσιοδότησε την οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας να συντάξει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης.


Στο 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού Προγράμματος», μετά από αίτημα του Έπαρχου Άνδρου, προστέθηκε επιπλέον επιχορήγηση για αντιπλημμυρική προστασία της ν.Άνδρου με το ποσό των 24.800€.  Σημειώνεται, πως το εν λόγο ποσό αποτελεί επιπλέον χρηματοδότηση από την έκτακτη επιχορήγηση των πρόσφατων πλημμυρών.

Στο 11ο Θέμα ημερησίας διάταξης, μετά από αίτημα του Δήμου Άνδρου, συζητήθηκε η έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Άνδρου με τίτλο « Επισκευή και συντήρηση δύο σχολικών κτηρίων της Δημοτικής Ενότητας Κορθίου, του Γυμνασίου και του Τεχνικού Λυκείου».

 

Οι εργασίες αφορούν στην επισκευή κεραμοσκεπών, εξωτερικών επιχρισμάτων, αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων, χρωματισμό των κτηρίων και άλλες μικρές εργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Κατόπιν θετικής απόφασης του ΠΣ, το έργο θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 107.124,96€ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ΣΑΕΠ567, κωδικός 2015ΕΠ5670002 και τίτλο Έργα Συντηρήσεων -Επισκευών Σχολικών κτηρίων σε νησιά της ΠΕ Κυκλάδων.


Τέλος, στο 25ο θέμα ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου, για τις τροποποιήσεις που αφορούν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τον αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Ράχη-Ξηροκόμπι Δ.Ε Κορθίου Άνδρου.

Την εισήγηση του θέματος έκανε η Έλλη Χωριανοπούλου, Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος σε θέματα Περιβάλλοντος ΠΕ Κυκλάδων, κατόπιν αρνητικών εισηγήσεων:
1.της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων
2.του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου
3.των τοπικών κοινοτήτων Κορθίου
4.της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας
Στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε πως, όπως έχει ειπωθεί και σε προγενέστερες αποφάσεις του ΠΣ, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι φιλική σε επενδύσεις ΑΠΕ, αλλά στο μέτρο και όριο που δεν υποβαθμίζουν τα νησιά μας. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν ομόφωνα αρνητική.

Γραφείο Επάρχου

Αφήστε ένα σχόλιο