Νέα

Θεόκτιστα στ΄Αλάδου

Το Αλάδου είναι το μικρότερο και το πιο δυτικό από τα Πέρα Χωριά, που είναι τα Φάλικα, το Κουρέλι, τα Σασά και τ΄ Αλάδου, όλα στη σειρά στη βορειοδυτική πλευρά του Γερακώνα.

Ο ιστορικός  Δ. Πασχάλης το αναφέρει ως

“Συνοικισμό έν Πέρα Χωρίοις, μεταξύ Σασά και Ζαγανιάρι”

Υπάρχουν 10 κατοικίες  στο κάτω μέρος του χωριού, όλα σκορπισμένα κοντά στον ασφαλτόδρομο και τον χειμώνα μένουν 12 περίπου άτομα.

Αφήστε ένα σχόλιο