Νέα

Μελέτες Προστασίας της παραλίας και αξιοποίησης του Τουριστικού Καταφυγίου Μπατσίου

Υπεγράφη από τον Δήμο μας η σύμβαση με το ανάδοχο σχήμα μελετητών που θα εκπονήσουν τις μελέτες με τίτλο : «Προστασία – αποκατάσταση προβλημάτων και αξιοποίηση του τουριστικού καταφυγίου Μπατσίoυ Άνδρου»
Αναλυτικά περιλαμβάνονται:
-Εκπόνηση Ακτομηχανικής Μελέτης για την αποκατάσταση της παραλίας Μπατσίου. Αντικείμενο της μελέτης είναι η διερεύνηση του φαινομένου του κατακερματισμού της παραλίας στο Μπατσί, ώστε να προκύψουν μέσα από επιστημονική τεκμηρίωση οι προτάσεις των απαραίτητων έργων για την επίλυση των προβλημάτων.
-Εκπόνηση Οριστικής Μελέτης Θωράκισης στον προσήνεμο τμήμα του μόλου του τουριστικού καταφυγίου Μπατσίου, (μελέτη λιθοριπής). Για την θωράκιση του προσήνεμου τμήματος του μώλου απαιτείται ο έλεγχος, η επικαιροποίηση και η συμπλήρωση της υπάρχουσας μελέτης λιμενικών έργων η οποία κατ ελάχιστον θα πρέπει να περιλαμβάνει:
Πλήρη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. Έλεγχος και συμπλήρωση των αναγκαίων υποστηρικτικών μελετών (βυθομετρική / τοπογραφική αποτύπωση, υποθαλάσσιες αυτοψίες, γεωλογική αναγνώριση).
-Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Αφορά στην υλοποίηση των έργων της εγκατάστασης λιθοριπής, στα μικρά έργα επισκευής Η/Μ, αλλά και στην λειτουργία όλου του τουριστικού λιμένα, ως σύνολο.
-Εκπόνηση Μελέτης Η/Μ (Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη). Η μελέτη Η/Μ αφορά στην αποκατάσταση των προβλημάτων φωτισμού , των φρεατίων και στον έλεγχο και την πρόβλεψη εργασιών συντήρησης της λειτουργίας του αντλιοστασίου.
Το κόστος των παραπάνω μελετών ανέρχεται σε 58.678,68€ και καλύπτονται εξ ολοκλήρου από πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Μετά από πολλά χρόνια πλήρους απραξίας ο Δήμος μας έρχεται να διαχειριστεί το λιμάνι Μπατσίου, βελτιώνοντας και αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές και ταυτόχρονα δύνοντας λύση στην προστασία και αποκατάσταση της παραλίας.

Αφήστε ένα σχόλιο