Νέα

Σύσσωμη η αντιπολίτευση ζητά να γίνει κατεπείγουσα συζήτηση στο Δ.Σ. για το μείζον θέμα των ανεμογεννητριών ενόψει της διαβούλευσης της ΡΑΕ

Οι 13 σύμβουλοι της αντιπολίτευσης απέστειλαν επιστολή στον πρόεδρο του ΔΣ με την οποία ζητούν να συμπεριλάβει στα θέματα της προσεχούς συνεδρίασης του ΔΣ της Παρασκευής 14-10-2022 και το θέμα της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών ύστερα από τα νέα δεδομένα που προκύπτουν μετά την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση και την επακόλουθη   δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη  έως την 17.10.2022, προκειμένου ο δήμος να εκφράσει επισήμως τη θέση του ως προς την υπαρκτή για το νησί μας , απειλή να γίνει νότια Εύβοια.

Η επιστολή έχει ως εξής:

“Κύριε Πρόεδρε του Δ.Σ. Άνδρου,

Με την παρούσα, οι αιτούντες και παρακάτω υπογράφοντες δέκα τρείς (13) Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου μας, εκτιμούμε ότι έχει ανακύψει θέμα κατεπείγοντος χαρακτήρα που αφορά την αδειοδότηση και εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Άνδρο κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 100 Ν. 4821/2021  και την αδήριτη ανάγκη το Σώμα να λάβει σχετική απόφαση ώστε αυτή στη συνέχεια να αναρτηθεί εγκαίρως στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση που λαμβάνει χώρα από την ΡΑΕ και θα ολοκληρωθεί στις 17.10.2022 (βλ. Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ για το περιθώριο ισχύος έργων ΑΠΕ στα νησιά που εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 100 του ν. 4821/2021 – Rae Website) , δηλ. τρείς ημέρες μετά την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου στις 14.10.2022 , της οποίας η πρόσκληση με τα θέματα ημερήσιας διάταξης, μας έχει ήδη αποσταλεί .

Συγκεκριμένα σας καλούμε κύριε Πρόεδρε, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 67, παρ. 7 του Ν. 3852/2010 (βλ. και Εγκύκλιο Νο 375 με αρ. πρωτ. 39167/2.06.2022 της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α. του Υπ. Εσωτερικών)  όπως εισηγηθείτε

στο Σώμα, στην προγραμματισμένη για τις 14.10.2022 τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. , την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση και λήψη άμεσης απόφασης για το παρακάτω αναφερόμενο, κρίσιμο για το μέλλον του νησιού μας, θέμα ώστε εγκαίρως ο Δήμος μας να μπορέσει να συμμετάσχει εμπροθέσμως μέχρι τις 17.10.22 στη σχετική δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ (ΡΑΕ/Ι-323832/29.3.22) σχετικά με τα περιθώρια ισχύος για την ανάπτυξη σταθμών ΑΠΕ στα νησιά ή νησιωτικά συμπλέγματα που εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 100 του ν.4821/2021 (ΦΕΚ Α’ 134/31.07.2021) – επισημαίνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο ως το κυρίαρχο όργανο διοίκησης το οποίο διαθέτει γενική αποφασιστική αρμοδιότητα συνεχίζει να διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει μετά από σχετική πρόταση – εισήγηση του Προέδρου (ή του δημάρχου) ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη, είναι κατεπείγον να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση γι΄αυτό πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης – :

Αναλυτική παρουσίαση εκ μέρους της δημοτικής Αρχής των ενεργειών στις οποίες πρόκειται να προβεί σχετικά με την αδειοδοτική κατάσταση των αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Άνδρο κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 100 Ν. 4821/2021,  έγκριση ή μη αυτών από το Δημοτικό Συμβούλιο και συμμετοχή στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση της ΡΑΕ που λήγει στις 17.10.2022 .        

Ειδικότερα, με τη νέα νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 100 Ν. 4821/2021, αφενός μεν αφενός μεν ο ΑΔΜΗΕ με την εισήγηση του απαλλάσσει στην ουσία, τους παραγωγούς “πράσινης” ηλεκτρικής ενέργειας από μία ακόμη υποχρέωση που ίσχυε παλαιότερα, δηλ. αυτή της κατασκευής διασύνδεσης με δικά τους έξοδα και αφετέρου προβλέπεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 100 Ν. 4821/2021, ο καθορισμός του περιθωρίου ισχύος για τα νησιά μας, με βάση την δυνατότητα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από την διασύνδεσή τους.

Ο καθορισμός αυτός γίνεται με απόφαση της ΡΑΕ, έπειτα από εισήγηση του ΑΔΜΗΕ.

Αυτή η εισήγηση (https://www.rae.gr/wp-content/uploads/2022/09/Ι-323832_Εισήγηση-ΑΔΜΗΕ.pdf) στάλθηκε στην πρόεδρο της ΡΑΕ στις 17/03/2022 και ειδικότερα για την Τήνο και την Άνδρο, νησιά τα οποία αποτελούν ειδική κατηγορία “λόγω της τοπολογίας της σύνδεσης με τη Νότια Εύβοια και των συνθηκών κορεσμού δικτύου που επικρατούν στην Νότια Εύβοια”, αναφέρει τα παρακάτω:

Αυτή την στιγμή στην Τήνο υπάρχουν ΑΣΠΗΕ (Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας) με προσφορά σύνδεσης, με ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 8,9 MW, ενώ στην Άνδρο η συνολική ισχύς ανέρχεται στα 67,4 MW, σύνολο 76,3 MW (Πίνακας 3).

Για την μέγιστη δυνατή εγκατεστημένη ισχύς των δύο νησιών, εξετάστηκαν τρία σενάρια στα οποία προβλέπεται:

  • Σενάριο Α : 110 MW
  • Σενάριο Β : 179 MW
  • Σενάριο Γ : 242 MW

Το προτεινόμενο σενάριο είναι το σενάριο Γ, στο οποίο προβλέπεται το υψηλότερο όριο ισχύος, δηλαδή προβλέπεται ο υπερτριπλασιασμός της συνολικής ισχύος των ΑΠΕ στα δύο νησιά που σημαίνει και τον υπερτριπλασιασμό του αριθμού των ανεμογεννητριών. Επιπλέον, προβλέπεται “η ανακατανομή της ισχύος μεταξύ των νησιών” που ανήκουν στο ίδιο σύμπλεγμα, όπως η Άνδρος και η Τήνος. Άρα θα μπορούσαν τα υπόλοιπα 166,7 MW (242 προβλεπόμενα MW – 76,3 εγκατεστημένα MW) να εγκατασταθούν σε ένα μόνο από τα δύο νησιά, ενώ οι τιμές αυτές αφορούν μόνο έργα χωρίς αποθήκευση. Σε “περίπτωση εγκατάστασης Σταθμών Αποθήκευσης στα νησιά των Κυκλάδων το περιθώριο ανάπτυξης νέων σταθμών ΑΠΕ διευρύνεται”. Για τα δε “υβριδικά έργα” (παραγωγή και αποθήκευση) δίνεται “δυνατότητα εγκατάστασης πρόσθετης ισχύος”.

Ακόμη και σε περίπτωση που η προβλεπόμενη μέγιστη ισχύς κατανεμηθεί αναλογικά με την έκταση στα δύο νησιά (Άνδρος – Τήνος), ανοίγει ο δρόμος για εγκατάσταση επιπλέον 106,7 MW περίπου ανεμογεννητριών στην Άνδρο. Αν προσθέσουμε και τα 67,4 MW ΑΣΠΗΕ που ήδη λειτουργούν ή έχουν άδεια εγκατάστασης, τότε η συνολική ισχύς από ανεμογεννήτριες θα φτάσει στην Άνδρο   174,1 MW που σημαίνει επιπλέον 60 – 90 τεραστίου μεγέθους ανεμογεννήτριες. Αυτό είναι το αισιόδοξο σενάριο γιατί το χειρότερο είναι να μπουν όλες οι ανεμογεννήτριες στην  Άνδρο, αφού παρέχεται αυτή η δυνατότητα από το νόμο, δηλαδή 242 MW + τα  67.4 ΜW που ήδη έχουν άδεια εγκατάστασης, τότε αυτό πραγματικά είναι το πιο εφιαλτικό σενάριο και για μας το πιο πιθανό, δεδομένου ότι θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη την αγωνιστικότητα τω Τηνιακών σε συνδυασμό με την παθητικότητα και την αδράνεια των Ανδριωτών.

Δοθέντων των ανωτέρω εξελίξεων που έχουν προκύψει στο θέμα των ΑΠΕ και την διαφαινόμενη μετατροπή του νησιού μας σ΄ένα απέραντο τοπίο άναρχα τοποθετημένων τεραστίων ανεμογεννητριών οι οποίες θα επηρεάσουν / αλλοιώσουν σοβαρά τόσο το φυσικό περιβάλλον, τη χλωρίδα και πανίδα της Άνδρου, το συνολικό οικοσύστημα του νησιού μας όσο όμως και τον τουρισμό και εν γένει την συνολική οικονομική δραστηριότητα στον τόπο μας, προκύπτει ως κατεπείγουσα  η ανάγκη να μην χαθεί η ευκαιρία ο Δήμος Άνδρου να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ έως την 17.10.2022 (καταληκτική προθεσμία μη επιδεχόμενη χρονικής παράτασης)  και να εκφράσει επισήμως τη θέση του ως προς την υπαρκτή για το νησί μας , απειλή της εφαρμογής του άρθρου 100 Ν. 4821/2021.

Στα πλαίσια αυτά, θα πρέπει η Δημοτική Αρχή Άνδρου να μας εκθέσει αναλυτικά τις προτάσεις της και το σχεδιασμό της επί της δημιουργούμενης απειλής για το νησί μας εξαιτίας της κατάστασης που θα προκαλέσει η εφαρμογή του του άρθρου 100 Ν. 4821/2021καθώς και – κυρίως – να μας απαριθμήσει αναλυτικά τις ενέργειες και δράσεις που προτίθεται να αναλάβει προκειμένου να προασπίσει το συμφέρον της Άνδρου .

Θα πρέπει το Δ.Σ. Άνδρου να αποφασίσει εάν υπάρχει επαρκής χώρος στο νησί μας για την εγκατάσταση και λειτουργία 100 επιπλέον τεραστίου μεγέθους ανεμογεννητριών ή και για ακόμη περισσότερες ενδεχομένως.

Θα πρέπει το Δ.Σ. Άνδρου να αποφασίσει εάν συμφωνεί ή όχι με τη συγκεκριμένη πρόταση του  ΑΣΠΗΕ όσον αφορά το νησί μας.

Και θα πρέπει να δηλωθεί σε όλους ξεκάθαρα ποια είναι η θέση της δημοτικής αρχής στο ζήτημα αυτό ώστε η τοπική κοινωνία να γνωρίζει και να αξιολογήσει τον καθένα μας.

Η διαβούλευση της ΡΑΕ (https://www.rae.gr/diavoulefseis/46618/) λήγει την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 και οι προτάσεις κατατίθενται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή εγγράφως.

Η αντιπολίτευση του Δήμου Άνδρου, καλεί τη δημοτική αρχή Άνδρου, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αλλά και οποιονδήποτε άλλον φορέα ενδιαφέρεται για το μέλλον της Άνδρου να συμμετέχει άμεσα στη διαβούλευση αυτή.

Σας υπενθυμίζουμε επιπλέον:

Α) Την ομόφωνη απόφαση 278/2019 του ΔΣ σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Άνδρου συντάσσεται με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου και ζητά από την Κυβέρνηση και κάθε εμπλεκόμενο φορέα να ανασταλούν οποιεσδήποτε αδειοδοτήσεις και εργασίες για τα Αιολικά Πάρκα, μέχρι να γίνει ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο προκειμένου να υπάρχει μια δίκαιη, εύλογη και αποδεκτή, μετά από διαβούλευση, χωροθέτηση των Αιολικών Πάρκων που επιχειρούνται να εγκατασταθούν στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

Β) Την ομόφωνη απόφαση 22/2020 του ΔΣ σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Άνδρου ανέθεσε στον δικηγόρο κ. Τρ. Κόλλια τη σύνταξη Γνωμοδότησης με αντικείμενο την περιγραφή: α) της υφιστάμενης (κατά το χρόνο σύνταξης της Γνωμοδότησης) αδειοδοτικής κατάστασης (status) ενός εκάστου των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) που έχουν λάβει τουλάχιστον Άδεια Παραγωγής και που σκοπεύουν να εγκατασταθούν στη νήσο της Άνδρου, β) των βάσει της κείμενης νομοθεσίας Αδειών και Εγκρίσεων που έκαστος εκ των ως άνω Α.Σ.Π.Η.Ε. πρόκειται να επιδιώξει να λάβει στο μέλλον προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία του και γ) των ένδικων μέσων που ο Δήμος Άνδρου δύναται να ασκήσει είτε κατά των υφιστάμενων Αδειών και Εγκρίσεων είτε κατά εκείνων που πρόκειται να εκδοθούν στο μέλλον.

 

Για όλους τους παραπάνω βάσιμους και τεκμηριωμένους λόγους, θεωρούμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη, λόγω της μείζονος σπουδαιότητας που έχει για το νησί μας η αποτροπή άναρχης εγκατάστασης ανεμογεννητριών χωρίς την πρότερη ύπαρξη ειδικού χωροταξικού σχεδίου που θα σέβεται το περιβάλλον, τις ανάγκες και ιδιομορφίες του νησιού μας και στα πλαίσια ταύτισης της πολιτικής του Δήμου μας στο θέμα της εγκατάστασης ΑΠΕ με τις ενέργειες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως εισηγηθείτε κ. Πρόεδρε, την εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παραπάνω φλέγοντος θέματος στην ήδη προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. Άνδρου της 14-10-2022 έτσι ώστε να καθοριστεί περαιτέρω και διευκρινιστεί με βάση πραγματικά πλέον δεδομένα, ο χρονοπρογραμματισμός και οι ενέργειες στις οποίες θα πρέπει εμπροθέσμως να προβεί ο Δήμος μας ,  δεδομένου ότι η σχετική διαβούλευση λήγει στις 17-10-2022.

Περαιτέρω δε κρίνεται απαραίτητο για λόγους απρόσκοπτης ενημέρωσης της τοπικής μας κοινωνίας αλλά και διαφάνειας της διοικητικής δράσης όπως ο κ. Δήμαρχος πληροφορήσει το Σώμα για την πάσης φύσεως αλληλογραφία που έχει ανταλλάξει με εταιρείες ΑΠΕ που έχουν αδειοδοτηθεί και αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβουν την κατασκευή και εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νησί μας, καταθέτοντας στο Δ.Σ. τόσο την εξερχόμενη όσο και την εισερχόμενη αλληλογραφία (έντυπη και ηλεκτρονική) η οποία υφίσταται για το συγκεκριμένο φλέγον ζήτημα, από την αρχή της παρούσας δημοτικής περιόδου μέχρι και σήμερα”.

 

Με τιμή,

Οι αιτούντες Δημοτικοί Σύμβουλοι Άνδρου

Αδάμης Βασίλειος

Αντώνογλου Αντώνιος

 Βιδάλης Νικόλαος

 Θεοδωράκης Διαμαντής

 Καπάκης Ιωάννης

 Μαμάη Νίκη

 Μαμάη Αναστασία

 Μπακέλας Ιωάννης

 Σουσούδης Θεοδόσης

 Τρανάκος Γεώργιος

 Τσαούσης Σπυρίδων

 Τσατσομήρου Αθηνά

 Ψωμάς Γεώργιος

Αφήστε ένα σχόλιο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εάν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα νέα μας καταχωρίστε το email σας στην παρακάτω φόρμα.
Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Video της Ημέρας

Αρχείο

Βρείτε μας και στα Socia Media

© 2018 - 2023 | Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης της Άνδρου | Crafted by  Spirilio