Νέα

Άννα Βρεττού: Οι προτάσεις μου για το νησί μας, συνοπτικά

 

Ο συνδυασμός «Μπροστά το Νότιο Αιγαίο» του Γιώργου Χατζημάρκου έχει δημοσιεύσει πλήρη απολογισμό έργου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) της απερχόμενης περιφερειακής αρχής και αναλυτικό πρόγραμμα ανάπτυξης για την επερχόμενη θητεία .

Προσωπικά θα προσθέσω τις δικές μου δυνάμεις και με προτεραιότητες, όπως αυτές προέκυψαν από την επεξεργασία προτάσεων, που αρκετοί φορείς του νησιού μας και πολίτες μου εμπιστεύθηκαν αλλά και με την προσωπική μου εμπειρία, θα συμβάλω στην υλοποίηση των δράσεων μου για την επιτυχία των κοινών μας στόχων.

Αρχική μας προτεραιότητα θα είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης , αξιολογώντας τα αδύναμα σημεία της σημερινής πραγματικότητας , ώστε να ορίσουμε που θέλουμε να πάμε, για να θέσουμε ορθότερα τους στόχους μας για το μέλλον της Άνδρου, με τις παρούσες και τις επερχόμενες συγκυρίες.

Η Άνδρος το νησί της ναυτοσύνης, των καπεταναίων, του πολιτισμού και της ντόπιας ποιοτικής παραγωγής έχει μεταβληθεί σε ισχυρό τουριστικό πόλο έλξης Ελλήνων και ξένων επισκεπτών. Αυτό επιβάλει την κάλυψη νέων αναγκών που αναλυτικά αναφέρω στη συνέχεια.

Η πρόταση μου έχει σαν πυρήνα ότι η Άνδρος πρέπει να διατηρήσει τα βασικά χαρακτηριστικά της, εκσυγχρονίζοντας όμως τις υποδομές της , ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στη νέα αποστολή της για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης , χωρίς καταστροφή των υπόλοιπων, σε συμβατότητα με τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας και της ψηφιακής επανάστασης.

Χρειάζονται έργα ισόρροπης τοπικής ανάπτυξης με αξιοποίηση όλων των δυνάμεων της φύσης για την αυτόνομη ενεργειακή επάρκεια και ευστάθεια καθώς και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορικότητα της περιοχής , στο μέτρο και στο βαθμό που μας αναλογεί και με απόλυτο σεβασμό στις απόψεις της κοινωνίας.

Αυτή είναι η ουσία της βιώσιμης ανάπτυξης με κοινωνική ευθύνη και με σεβασμό στην ιστορία και τον πολιτισμό της Άνδρου.

Πιο αναλυτικά: 

Υποδομές : Ενίσχυση αλλά και συντήρηση των υποδομών του νησιού μας , που αφορούν

 • Οδικό δίκτυο , συντήρηση , επέκταση
 • Δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, με βάση την εμπειρία άλλων νησιών και της μονάδας γεώτρησης στο Μπατσί.
 • Εξασφάλιση επάρκειας ύδρευσης και αξιοποίηση υδάτινων πόρων, αξιοποίηση υδάτινου δυναμικού με βάση τις υπάρχουσες προτάσεις και την μορφολογία του τόπου
 • Μελέτη για αξιοποίηση των νερόμυλων και των υδάτων της Άνδρου, για τουριστική προβολή και ηλεκτροπαραγωγή μικρού δυναμικού
 • Καθαρισμός και απολύμανση των υδατοδεξαμενών και δικτύων ύδρευσης
 • Οικονομική αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού με αναμόρφωση του οργανισμού ύδρευσης
 • Δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στους τουριστικούς προορισμούς
 • Εκσυγχρονισμός δικτύων επικοινωνίας , συγκοινωνίας, ναυσιπλοΐας, νησιωτικής διασύνδεσης, ιδιαίτερα με τη Βόρειο Ελλάδα και τα άλλα κυκλαδονήσια
 • Ένταξη σε δίκτυο συγκοινωνιών με υδροπλάνα σε εθνικό πλαίσιο
 • Αναμόρφωση των λιμανιών Γαυρίου, Χώρας και Κορθίου με ολοκλήρωση των εργασιών
 • Ολοκλήρωση μαρίνας του Μπατσίου
 • Δημιουργία υποδομών για προσέλκυση κρουαζιερόπλοιων και ιδιωτικών σκαφών
 • Ενίσχυση υποδομών για υποδοχή ψηφιακών νομάδων, για μόνιμη κατοικία στην Άνδρο και ενδυνάμωση των δικτύων με οπτικές ίνες για τη βελτίωση των τηλεπικοινωνιών και της τηλεξυπηρέτησης για την υποβοήθηση της ανάπτυξης των τουριστικών υποδομών
 • Εκπόνηση μελέτης ΠΕΑΛ ( Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένος ) για το λιμάνι του Γαυρίου σε συντονισμό με το Δήμο που περιλαμβάνει και μελέτη για περιφερειακό δρόμο.

ΤΠΣ Άνδρου (Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Άνδρου)

Στο τέλος Ιουλίου 2023 υπογράφηκε η ανάθεση της εκπόνησης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου Άνδρου στους αναδόχους. Θα ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη τριετία.

Απαιτείται συνεχής επικοινωνία με τον ανάδοχο και ουσιαστική παρακολούθηση της πορείας του έργου από το Δήμο, εξειδικευμένους επιστήμονες και τους τοπικούς φορείς, ώστε το Σχέδιο που θα προκύψει να ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα, να είναι ευρύτατα αποδεκτό και να αποτελέσει βάση ανάπτυξης.

Εδώ θα δοθούν λύσεις για τα ζητήματα των χρήσεων γης, των όρων και περιορισμών δόμησης, τα ειδικά πολεοδομικά κίνητρα, κ.λπ.

Απαιτείται η εγρήγορση και η συνεργασία όλων ώστε ότι προκύψει να είναι προϊόν συναίνεσης, νομιμότητας και αναπτυξιακής προοπτικής.

Χρηματοδότηση: Από τα τρέχοντα Ευρωπαϊκά προγράμματα, κατόπιν σφαιρικής μελέτης.

Διεκδικούμε πόρους από:

 • Εθνικούς αναπτυξιακούς πόρους, ΕΣΠΑ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, Ταμείο Ανάκαμψης , ιδίους πόρους
 • Συμπράξεις Δημοσίων και Ιδιωτικών Φορέων ( ΣΔΙΤ )
 • Ιδιωτικές επενδύσεις, μέσω προσέλκυσης επενδυτών

Υποχρέωση του κράτους, είναι να δημιουργεί υποδομές και ευκαιρίες ανάπτυξης.

Υποχρέωση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της είναι να τις αξιολογεί και να τις προγραμματίζει.

Υποχρέωση και αποστολή της υγιούς ιδιωτικής πρωτοβουλίας είναι να αξιοποιεί τις ευκαιρίες.

Απαιτείται απόλυτος σεβασμός στην ισόρροπη ανάπτυξη και στο περιβάλλον.

Σεβασμός και προστασία περιβάλλοντος με :

 • Ενίσχυση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Δασοπροστασίας, με έμψυχο δυναμικό και μέσα σύγχρονης τεχνολογίας και πριμοδότηση της εντοπιότητας για νέες προσλήψεις
 • Εγκατάσταση δορυφορικού συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών
 • Ενίσχυση των πρωτοβουλιών και των δράσεων εθελοντών, οργάνωση πυρο-παρατηρητηρίων
 • Οργάνωση παρατηρητηρίων και σταθμών συλλογής στοιχείων και παρακολούθησης των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, σε συνεργασία και με τα υπάρχοντα δίκτυα
 • Επαφές για αξιοποίηση υποδομών του Στρατού που υπάρχουν στην Άνδρο, για συνδρομή στη Πολιτική Προστασία, κι ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας
 • Καθαρισμό ρεμάτων, μεγαλύτερη προτεραιότητα στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και ετήσιος καθαρισμός τους. Εγκατάσταση υδατοδεξαμενών σε κατάλληλα επιλεγμένα μέρη, κατόπιν μελέτης
 • Αγορά νέας υδροφόρας, που έχει ήδη προγραμματισθεί. Επιτάχυνση διαδικασιών και συμπληρωματικές δράσεις. Καταγραφή όλων των ιδιωτικών πισινών για αντιπυρική χρήση
 • Σεβασμό στα αρχιτεκτονικά στοιχεία της Άνδρου, με ανάδειξη και προβολή των τοπικών χαρακτηριστικών αρχιτεκτονικής και οικιστικής ιστορικής ανάπτυξης.
 • Πρωτοβουλίες για αναστήλωση κτισμάτων αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος π.χ. Πύργοι, με στόχο την ανάδειξη τους και την προβολή τους σαν προορισμών
 • Ανάδειξη και προβολή Μονών και εκκλησιών του νησιού. Οικονομική στήριξη τους.
 • Απορρύπανση θαλάσσιας περιοχής Σταυροπέδας- Στρόφιλλα, ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου.

Με την δημοπράτηση του ΧΥΤΥ, το πρόβλημα διαχείρισης των σκουπιδιών στην Άνδρο, μπαίνει σε μια νέα καλύτερη εποχή…

 

Τουρισμός

 

Για να μιλάμε με στοιχεία για τον τουρισμό.

(Από την έκθεση ανταγωνιστικότητας για την ΠΝΑ από το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ.

Στοιχεία 2018, έκδοση 2019, χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΝΔΡΟΣ 2018

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ & ΒΙΛΛΕΣ CAMPING
ΜΟΝΑΔΕΣ 33 248 76 1
ΔΩΜΑΤΙΑ 747 1564 109
ΚΛΙΝΕΣ 1581 3691 658 63

 

Σύνολο περίπου 6000 κλίνες το 2020, πέραν των μη καταγεγραμμένων και των νέων 2020 – 2023 και της άνθησης του Airbnb. Στην ουσία ο αριθμός των διαθέσιμων κλινών στην Άνδρο, σε όλες τις μορφές του προσεγγίζει στις 12000 κλίνες.

Παραδοσιακοί Οικισμοί Άνδρου 35, Νοτίου Αιγαίου 218, Κυκλάδες 163.

Αρχαιολογικοί χώροι Άνδρου 6.

Αναγνωρισμένα Μουσεία από Υπουργείο Πολιτισμού 7.

Μπλε Σημαίες 4 (το 2018, τώρα καμία)

Μαρίνες ΠΝΑ 5 με 1512 θέσεις.

Άνδρος, μηδέν!

Καταφύγια ελλιμενισμού Άνδρου 1.

Διαδρομές πεζοπορίας  – Trekking, 32.

Επισκέψεις κρουαζιερόπλοιων στην Άνδρο 2013-2018, 4 με συνολικά 2000 επισκέπτες.

(περισσότερα στοιχεία στην έκθεση του ΣΕΤΕ)

Συμπέρασμα : Μπορούν να γίνουν περισσότερα….

«Ο τουρισμός δεν είναι πανάκεια. Ούτε είναι εύκολο χρήμα μακροπρόθεσμα. Γι’ αυτό χρειάζεται συνειδητοποίηση από τους πολλούς δραστηριοποιούμενους στον τουρισμό και συλλογικό σχεδιασμό.

Πρέπει όμως και να ενισχύσουμε τόσο την πρωτογενή παραγωγή όσο και το δευτερογενή τομέα, τη μεταποίηση. Η γνώση και το ταλέντο περισσεύουν εδώ, το θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να ενθαρρύνει και όχι να τιμωρεί την τοπική παραγωγή. »

Συμφωνώ απόλυτα με τον αρθρογράφο της Huffpost του παραπάνω, κι αυτός είναι ο κύριος άξονας δράσης που θα ακολουθήσω στα θέματα τουρισμού στην Άνδρο. Επιζητώ συνεργασίες, συμμετοχή των συναφών φορέων, προγραμματισμό και κινητοποίηση όλων. Για ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη.

-Στόχος μου είναι το Επαρχείο να παίξει καθοριστικό ρόλο μαζί με το Δήμο και τους φορείς, στη δημιουργία υποδομών, όπως έχω αναλυτικά προαναφέρει.

-Με στενή συνεργασία με τους οργανωμένους φορείς τουριστικών επιχειρήσεων, και πρωτοβουλιών όπως CTN Άνδρος, AndrosRoutes, Επιμελητήριο Κυκλάδων, επαγγελματικούς σύλλογους κ.λπ.

-Με διαρκή επιμόρφωση των επαγγελματιών τουρισμού μέσω συνεργειών με το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς και προσωπικότητες.

– Με διοργάνωση εκδηλώσεων Διεθνούς χαρακτήρα της περιόδους χαμηλής τουριστικής πληρότητας, όπως π.χ. η εβδομάδα Διεθνούς κουζίνας που πραγματοποιήθηκε στο Μπατσί.

-Με επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάπτυξη όλων των εναλλακτικών τουριστικών μορφών. Με άνοιγμα σε αγορές και χώρες που μπορούν να αποτελέσουν στόχους προσέλκυσης. Με δραστηριοποίηση στον τύπο, σε εκθέσεις, σε ευκαιρίες προβολής του νησιού μας. Με ειδικές ξενόγλωσσες εκδόσεις, για τουριστικά γραφεία, touroperators, πλοία γραμμής.

Οι καλές κι επιτυχημένες πρακτικές της απερχόμενης διοίκησης πρέπει να συνεχισθούν, να διευρυνθούν, να εμπλουτισθούν.

Αξιοποίηση των συμπερασμάτων της μελέτης ALTERECOPlusτης Περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου και χρήση τους στο σχεδιασμό της ορθολογικής τουριστικής ανάπτυξης και τις επιπτώσεις της.

Έγιναν πολλά. Μένει να γίνουν ακόμα περισσότερα. Και θα γίνουν !

Όλα τα παραπάνω επιδιώκω να συναντήσουν την κοινωνική συναίνεση, τη συστράτευση και τη χρήση της εμπειρίας, της τεχνολογίας και της επιστημονικότητας.

-Θεωρώ δε ότι το Επαρχείο μαζί με το Δήμο θα πρέπει επίσης να πρωτοστατήσει και να συντονίσει την υπόθεση επαναπόκτησης Μπλέ Σημαιών στις παραλίες που πληρούν τις προϋποθέσεις.

-Για την προσέλκυση ψηφιακών νομάδων, δηλαδή πολιτών του εξωτερικού που ασκούν εργασία εξ αποστάσεως, ψηφιακά, έχω ήδη τοποθετηθεί, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να αποτελέσει θέμα ιδιαίτερης προβολής, με τη δημιουργία υποδομών ελεύθερης ψηφιακής επικοινωνίας.

-Κυρίαρχο σε όλα αυτά της τουριστικής ανάπτυξης, είναι το μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσουμε, διατηρώντας την ταυτότητα μας, την ανδριώτικη νησιωτικότητά μας, την ελληνικότητα μας, το σεβασμό στην ιστορία μας και το περιβάλλον. Το ότι είμαστε πολίτες της ΕΕ, δεν σημαίνει ότι αποβάλουμε τα εθνικά μας χαρακτηριστικά, ούτε τα υποτάσσουμε στην ισοπέδωση της άκριτης μαζικοποίησης του τουρισμού .

Είμαστε κάτοικοι του ενός και μόνον πανάρχαιου Ελληνικού Αιγαίου, θα το προστατεύσουμε και θα το διατηρήσουμε με κάθε τρόπο.

Πολιτισμός

Η Άνδρος με την ύπαρξη και λειτουργία τόσων σημαντικών πολιτιστικών φορέων, Μουσείων, Ιδρυμάτων, Βιβλιοθηκών και άλλων πρωτοβουλιών Συλλόγων, Ομίλων, Λεσχών αλλά και με τη συμβολή επιφανών και απλών πολιτών, έχει αποκτήσει μια μοναδικής αξίας πολιτιστική ταυτότητα.

Χάρη στις προσπάθειες όλων αυτών, που διαρκούν και ενδυναμώνονται, η Άνδρος έχει καταστεί πρωτεύουσα του πολιτισμού στις Κυκλάδες και στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να κινηθούμε και να το διευρύνουμε. Με χρηματοδότηση και με,

Ενίσχυση του ρόλου της Άνδρου σαν Κυκλαδικού Πολιτιστικού Κέντρου, σε συνεργασία με τους φορείς, βιβλιοθήκες, Λέσχες, Συλλόγους, τα Μουσεία της Άνδρου, προσωπικότητες της Άνδρου, το ΥΠΠΟ, την ΑΣΚΤ, το ΚΑΣ και τους αρχαιολόγους που ανέδειξαν την πολιτιστική κληρονομιά μας.

Συνδυασμένη προβολή των δράσεων των φορέων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και ενίσχυση των εκδηλώσεων Φεστιβάλ Άνδρου, με νέες συμμετοχικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις εκθέσεις, αφιερώματα και διαγωνισμούς, κατανεμημένους σε όλη την Άνδρο.

Ακόμα και με ενίσχυση εκδηλώσεων προβολής τοπικής κουζίνας που ήδη παρουσιάζουν επιτυχία.

Δραστηριοποίηση όλων των φορέων για την επιτυχία των παραπάνω.

Αξιοποίηση των ανθρώπων του πολιτισμού που με την πλούσια εμπειρία και συνεισφορά τους κρατάνε ψηλά τη σημαία του πολιτισμού στην Άνδρο.

Και καθώς πολιτισμός είναι και το πώς φερόμαστε στα ζώα, ενίσχυση των μέσων φιλοξενίας αδέσποτων ζώων και στενότερη συνεργασία με το Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, με ίδρυση τοπικού φορέα.

Ο Μαυροπετρίτης, ο Αιγαιόγλαρος και τα υπόλοιπα ζώα της πανίδας της Άνδρου πρέπει να προστατευθούν και να επιζήσουν. Όπως και τα 1402 είδη της χλωρίδας που έχουν καταγραφεί.

Και κυρίως με την πλήρη αποκατάσταση του αρχαιολογικού χώρου Στρόφιλα και την απορρύπανση του υποθαλασσίου χώρου, που μας εκθέτει διεθνώς.

Αυτά είναι η πρώτη μας προτεραιότητα!

Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται χρηματοδότηση.

Αυτή τη χρηματοδότηση θα επιδιώξω από την ΠΝΑ και κάθε διαθέσιμη πηγή, όπως και στην εισαγωγή του προγράμματος μου αναφέρω.

Με διαφάνεια, δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο.

 

Πρωτογενής αγροτική παραγωγή :

-Ενίσχυση της ανάπτυξης της αγροτικής τοπικής παραγωγής (γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, αλιεία) και των υφιστάμενων δράσεων,

-αξιοποίηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων αγροτών με ίδρυση Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συμβουλευτικού Κέντρου Άνδρου, διοργάνωση ημερίδων ενημερωτικού χαρακτήρα , συνεργασία με ιδιωτικούς συμβουλευτικούς φορείς ,με Πανεπιστήμια ,Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ΓΠΑ, το ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

-συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις προβολής ντόπιων προϊόντων με την υποστήριξη της Περιφέρειας ΝΑ,

– οργάνωση ειδικών χώρων προβολής των τοπικών προϊόντων σε αγορές τροφίμων αλλά και προβολής σε ξενοδοχεία,

– ενίσχυση εκδηλώσεων που προβάλουν τα προϊόντα τοπικής παραγωγής.

Αναβάθμιση υπηρεσιών και λειτουργιών του Επαρχείου

Αναβάθμιση του Επαρχείου Άνδρου και των υπηρεσιών με προσωπικό και μέσα, φέρνοντας τους Ανδριώτες κοντά στη Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, ενισχύοντας τη συμμετοχική διαδικασία με προσωπική παρουσία και ψηφιακά.

Γρήγορη εξυπηρέτηση των πολιτών, με ψηφιακή λειτουργία και προσωπική παρουσία όπου χρειάζεται. Νέος σύγχρονος ψηφιακός κόμβος του Επαρχείου.

Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του Επαρχείου, νέο οργανόγραμμα, ενίσχυση των τμημάτων και λειτουργία των διοικητικών δομών.

Προτεραιότητα στα θέματα ασφάλειας, υποδομών, καθημερινότητας, πρωτογενούς παραγωγής, υγείας, κοινωνικής συνοχής και μέριμνας. Εντατικοποίηση ελέγχων, αντιμετώπιση παραβατικότητας.

Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου, αξιοποίηση προσφορών και χορηγιών.

Αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής και γραμματειακής υποστήριξης Επαρχείου με χρηματοδότηση της ΠΝΑ.

Λειτουργία Συμβουλευτικού κέντρου για την πρωτογενή παραγωγή.

Αναβάθμιση του δικτυακού τόπου του Επαρχείου.

Ανοιχτό κανάλι αμφίδρομης επικοινωνίας πολιτών και Επαρχείου.

Επαρχείο ανοιχτό για όλους, με μετρήσιμο έργο με πρόσβαση στους πολίτες και κοινωνικό έλεγχο.

 

Υγεία:

Όλα τα παρακάτω αποτελούν δράσεις και στόχους της ΠΝΑ με τις οποίες συντάσσομαι απόλυτα.

 

-Ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Χώρας με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και επαρκή προϋπολογισμό , με παρέμβαση στη κεντρική κυβέρνηση, με παροχή πρόσθετων οικονομικών κινήτρων και αποζημιώσεων, επίδομα στέγης, μοριοδοτήσεις για μελλοντική τοποθέτηση,

-δημιουργία δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) σε συνεργασία με τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υγείας,

-ενίσχυση και εκσυγχρονισμός των αγροτικών ιατρείων, στελέχωση τους και εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών μέσω σύγχρονου εξοπλισμού, με χρηματοδότηση της ΠΝΑ,

– διοργάνωση εβδομάδων προληπτικής ιατρικής, σε συνεργασία με το Δήμο και τη ΠΝΑ, με επισκέψεις αποστολών ιατρών για μαζικές εξετάσεις εξειδικευμένων πληθυσμιακών ομάδων π.χ. μαθητές, υπερήλικες κ.α.

– ενιαία αντιμετώπιση και παροχές για όλους τους αγροτικούς γιατρούς της Άνδρου,

– κάλυψη των ειδικοτήτων που λείπουν, μέσω πίεσης στο Υπουργείο Υγείας και της αρμόδιας ΔΥΠΕ,

– ένταξη της Άνδρου στο δίκτυο αεροδιακομιδής , μέσω ελικοπτέρων που ήδη εξήγγειλε η κυβέρνηση,

– ενίσχυση οικονομική του προσωπικού του ΕΚΑΒ θερινής απασχόλησης και με παροχές στέγης, διατροφής,

– προσλήψεις οδηγών, διασωστών ασθενοφόρου,

– αγορά υπερηχογράφου και χρήση από το ΚΥ Άνδρου ή μέσω σύμβασης με όρους ΕΟΠΥΥ με ιδιωτικό κέντρο για άμεση εξυπηρέτηση ασθενών,

– πρόσληψη καθαριστριών για το ΚΥ, διεκδίκηση κονδυλίων από το Υπουργείο Υγείας.

Το ΚΥ Άνδρου, πρέπει να αποκτήσει υποδομή μονάδας βραχείας νοσηλείας για αντιμετώπιση μικρών περιστατικών.

 

Άννα Λ. Βρεττού

Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Άνδρου

με τον συνδυασμό #μπροστά το Νότιο Αιγαίο

του Γιώργου Χατζημάρκου

#Anna4Andros

 

Αφήστε ένα σχόλιο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εάν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα νέα μας καταχωρίστε το email σας στην παρακάτω φόρμα.
Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Video της Ημέρας

Αρχείο

Βρείτε μας και στα Socia Media

© 2018 - 2023 | Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης της Άνδρου | Crafted by  Spirilio